Nastal čas plnenia volebných sľubov, a preto v meste jedna za druhou pribúdajú zmeny organizácie. Po zmene na Štefánikovej a Palárikovej ulici, bola tentokrát realizovaná zmena organizácie dopravy na Hviezdoslavovej (Braneckého) ulici, kde v úseku od čerpacej stanice Shell po križovatku s miestnou cestou Kavcova bol v dĺžke asi 200 m vyznačený vyhradený pruh pre autobusy. V súvislosti so zriadením vyhradeného pruhu sa zmenil aj spôsob radenia pred križovatkou. Doposiaľ z ľavého jazdného pruhu bolo možné jazdiť v smere vľavo + rovno a pravý jazdný pruh bol určený pre jazdu rovno. Po novom bude ľavý jazdný pruh určený len pre odbočenie vľavo smer železničné priecestie a pravý jazdný pruh bude určený pre smer priamo.

Pozitívom zriadenia vyhradeného jazdného pruhu je preferencia verejnej dopravy, na druhej strane spôsob akým bola realizovaná môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť premávky, pretože vodiči jazdiaci z Klokočiny smerom na železničný nadjazd budú musieť najneskôr na úrovni cintorína vykonať kolízny úkon - prieplet medzi jazdnými pruhmi. Ak sa budú chcieť tomu preradeniu vyhnúť, budú sa musieť na svetelne riadenej križovatke Hviezdoslavova – Mikovíniho pri OC Billa radiť do pravého jazdného pruhu, čo môže spôsobiť zníženie využiteľnosti dopravnej kapacity križovatky. Zároveň cudzí vodiči môžu mať problém s orientáciou a v poslednej chvíli sa budú snažiť preradiť z odbočovacieho pruhu do priebežného pruhu. V budúcnosti môže situáciu skomplikovať aj dopravné napojenie Obytnej zóny Hviezdoslavova. Obytná skupina má povolené dve dopravné napojenia práve v tomto úseku. Jedno napojenie je situované pár metrov za priechodom pre chodcov a druhé napojenie je plánované tesne pred autobusovou zastávkou, pričom stavebné usporiadanie druhého napojenia je v priamej kolízii s buspruhom. Uvidíme ako sa táto kolízia v budúcnosti vyrieši.

Nepochopiteľný bol postup pri samotnej realizácii zmeny organizácie dopravy. Podobne ako na Štefánikovej a Palárikovej sa aj v tomto prípade realizovala zmena vodorovného dopravného značenia bez osadenia príslušných zvislých dopravných značiek informujúcich vodičov o zmene spôsobu radenia pred križovatkou a celkovo o zmene organizácie dopravy. Ako vidno zo zverejneného videa, takýto postup má za následok vznik dopravných kolízii a ohrozenie bezpečnosti premávky.

Realizovaná zmena nebola určite poslednou. Pripravuje sa zriadenie vyhradeného pruhu pre autobusy na Mostnej ulici a projektuje sa buspuh aj na Hollého ulici. V tomto prípade bude súčasťou rekonštrukcie ulice a podľa všetkého sa táto rekonštrukcia v tomto roku nebude realizovať.

Na záver ešte niekoľko užitočných pravidiel, ktoré sa môžu hodiť pri jazde úsekom s vyhradeným jazdným pruhom:

- vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.
- vodiči vozidiel, pre ktorých je vyhradený jazdný pruh určený, sú povinní vyhradený jazdný pruh použiť prednostne.
- ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu je povinný mu dať prednosť v jazde. Vodič autobusu alebo trolejbusu je pritom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy a nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel.
- vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy smú jazdiť aj vozidlá taxislužby, ktoré sú riadne označené. Vozidlo taxislužby pritom nesmie obmedzovať plynulosť jazdy vozidiel, pre ktoré je tento vyhradený jazdný pruh určený.
- na vyznačený vyhradený jazdný pruh sa smie vojsť len pri obchádzaní, odbočovaní, otáčaní, vchádzaní na cestu.


Fotogaléria

Zmena organizácie dopravy na Hviezdoslavovej/Braneckého, nový bus pruh Zmena organizácie dopravy na Hviezdoslavovej/Braneckého, nový bus pruh Zmena organizácie dopravy na Hviezdoslavovej/Braneckého, nový bus pruh Zmena organizácie dopravy na Hviezdoslavovej/Braneckého, nový bus pruh Zmena organizácie dopravy na Hviezdoslavovej/Braneckého, nový bus pruh Zmena organizácie dopravy na Hviezdoslavovej/Braneckého, nový bus pruh Zmena organizácie dopravy na Hviezdoslavovej/Braneckého, nový bus pruh


Video
Zdroj: Andrej Sitkey, Nitralive.sk, foto a video Nitralive.sk