30. september 2022: nová predajňa Kaufland na Zlatomoraveckej ulici stále nie je otvorená, dôvodom je kolaudácia. Pokračuje však výstavba chodníka, ktorý spojí Levickú/Chrenovskú ulicu s Kauflandom.

Výstavba chodník Levická - Zlatomoravecká Výstavba chodník Levická - Zlatomoravecká Výstavba chodník Levická - Zlatomoravecká Výstavba chodník Levická - Zlatomoravecká Výstavba chodník Levická - Zlatomoravecká Výstavba chodník Levická - Zlatomoravecká Výstavba chodník Levická - Zlatomoravecká


Aktualizované 22. septembra: Kaufland dnes predajňu z technických príčin neotvorí. Križovatka a parkovisko je stále vo výstavbe - prebiehajú dokončovacie práce. Premávka na ceste je bez obmedzení. Svetelná signalizácia zatiaľ nefunguje.

Z dôvodu výstavby nového napojenia na nákupné centrum Kaufland budú na Zlatomoraveckej ceste dopravné obmedzenia v trvaní od 6. do 22. septembra 2022. Doprava bude riadená striedavo v jazdnom pruhu, kde nebudú práve prebiehať práce.

Vo výstavbe je svetelná križovatka s odbočovacími pruhmi. Súbežne je vo výstavbe nový chodník od križovatky Chrenovská/Levická a to po vjazd k areálu Saint-Gobain a od areálu po nový Kaufland. Chodník bude spoločný pre chodcov a cyklistov o šírke 3,5m.

Oznámenie o čiastočnej uzávierke: Z dôvodu realizácie stavby „Obchodné centrum, ul. Zlatomoravecká, Nitra“, stavebný objekt povoľovanej stavby SO 202 Úprava štátnej cesty I/65 bolo vydané povolenie k čiastočnej uzávierke cesty I/65 v k.ú. Chrenová v úseku od km 0,300 do km 0,626 (dĺžka 326 m), v termíne od 06.09.2022 do 22.09.2022 denne v časoch od 09:00 hod. do 19:00 hod. Čiastočná uzávierka bude vyznačená umiestnením dočasného dopravného značenia na ceste I/65. Doprava okolo pracoviska bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

O otvorení Kauflandu budeme informovať.


22. september 2022

Dopravné obmedzenia na Zlatomoraveckej z dôvodu výstavby križovatky Kaufland (6.-22.9.2022) Dopravné obmedzenia na Zlatomoraveckej z dôvodu výstavby križovatky Kaufland (6.-22.9.2022) Dopravné obmedzenia na Zlatomoraveckej z dôvodu výstavby križovatky Kaufland (6.-22.9.2022)


7. september 2022

Dopravné obmedzenia na Zlatomoraveckej z dôvodu výstavby križovatky Kaufland (6.-22.9.2022) Dopravné obmedzenia na Zlatomoraveckej z dôvodu výstavby križovatky Kaufland (6.-22.9.2022) Dopravné obmedzenia na Zlatomoraveckej z dôvodu výstavby križovatky Kaufland (6.-22.9.2022) Dopravné obmedzenia na Zlatomoraveckej z dôvodu výstavby križovatky Kaufland (6.-22.9.2022) Dopravné obmedzenia na Zlatomoraveckej z dôvodu výstavby križovatky Kaufland (6.-22.9.2022) Dopravné obmedzenia na Zlatomoraveckej z dôvodu výstavby križovatky Kaufland (6.-22.9.2022) Dopravné obmedzenia na Zlatomoraveckej z dôvodu výstavby križovatky Kaufland (6.-22.9.2022) Dopravné obmedzenia na Zlatomoraveckej z dôvodu výstavby križovatky Kaufland (6.-22.9.2022) Dopravné obmedzenia na Zlatomoraveckej z dôvodu výstavby križovatky Kaufland (6.-22.9.2022)