Andrej Sitkey - blog o doprave: osvetlenie priechodov pre chodcov

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Do začiatku marca došlo na slovenských cestách pri dopravných nehodách k usmrteniu 50 osôb, z toho bolo 18 chodcov. Jednou so smrteľných nehôd bola aj dopravná nehoda, ku ktorej došlo k usmrteniu chodca na Štúrovej ulici v Nitre. K dopravnej nehode došlo na priechode pre chodcov za zníženej viditeľnosti 10,00 minút pred deviatou hodinou večer. Informácia o tejto dopravnej nehode spustila diskusiu o bezpečnosti priechodov v meste. Na tému opatrení na zvýšenie bezpečnosti priechodov som napísal príspevok, ktorý bol zverejnený v októbri minulého roka.

Ako by mal teda vyzerať bezpečný priechod?

Podmienky bezpečného priechodu sú uvedené v STN 73 61 10 „ Projektovanie miestnych komunikácii“. Základné podmienky sú nasledovné:
- priechody majú križovať dopravné pruhy kolmo;
- priechody majú byť umiestnené v dobrých rozhľadových podmienkach;
- musia sa riadne vyznačiť dopravnými značkami, príp. v miestach, kde sa priechod neočakáva aj príslušnou úpravou povrchu vozovky pred priechodom;
- majú sa intenzívne osvetliť a svetelný zdroj sa má umiestniť 1,5 m pred priechod.

Práve posledná podmienka môže zásadným spôsobom ovplyvniť bezpečnosť priechodu. Preto je potešujúce, že v súčasnosti sa na križovatke Wilsonovo nábrežie – Kmeťkova pri Chrenovskom moste realizujú bezpečnostné opatrenia zamerané na zvýraznenie priechodov pre chodcov. V rámci opatrení sa na dvoch priechodoch bude realizovať ich osobitné osvetlenie, dopravné značky označujúce priechod budú doplnené prerušovanými výstražnými svetlami žltej farby a do vozovky budú zabudované aktívne dopravné gombíky.

Križovatka po inštalácii LED osvetlenia

Križovatka Wilsonovo nábrežie Nitra panoráma

Výška investície je 28.440 € s DPH. Prostriedky na realizáciu získalo Mesto Nitra z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Je však na škodu veci, že viacero opatrení bolo sústredených na dva priechody. Určite by sa v meste našlo viacero priechodov, ktoré by si vyžadovali intenzívne osvetliť.

Predmet zmluvy: Dopravno - bezpečnostné opatrenia na miestnej komunikácii Wilsonovo nábrežie - nasvietenie 2ks priechodov pre chodcov v rámci novovytvorenej priesečnej križovatky na vnútornom okruhu mesta
Termín zahájenia: 1.2.2014
Termín ukončenia: do 15.3.2014
Svetelný zdroj: obojstranné LED

Fotogaléria pôvodný stav

Fotogaléria po inštalácii LED osvetlenia - deň

Fotogaléria po inštalácii LED osvetlenia - noc

Video
Lokalizácia na mape
Zdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Nitralive.sk