Najväčšiu križovatku v centre Nitry čaká rekonštrukcia. Slovenská správa ciest opraví povrch vozovky, ktorá je už roky v zlom stave. Rekonštrukcia bude prebiehať od piatka 11. apríla 2014 18:00 hod. do nedele 13. apríla 2014 22:00 hod.

Obchádzka bude smerovaná po uliciach Cintorínska, Coboriho a ČSA nakoľko stavebná úprava križovatky si vyžaduje jej úplné uzatvorenie. Krajský dopravný inšpektorát v Nitre odporúča verejnosti navštevujúcej mestskú tržnicu, využívať počas uzávierky parkoviská pred mestským úradom, resp. na Štúrovej ulici a na tržnicu prejsť pešo. Pre chodcov sú vytvorené bezpečné podmienky presunu. Polícia bude v kritických miestach počas výstavby zabezpečovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Upresnenie k uzávierke križovatky: Od 18:00 hod. dňa 11.04.2014 do 11:00 hod. dňa 12.04.2013 bude realizovaná čiastočná uzávierka pravého a stredného jazdného pruhu cesty I/64 v km 67,000 - ul. Štefánikova v smere od Nových Zámkov (úsek od bočného vchodu do Mlynov po križovatku). Následne bude od 11:00 hod. dňa 12.04.2014 do 22:00 hod. dňa 13.04.2014 uskutočnená úplná uzávierka križovatky I/64 - MK Štúrova a Štefánikova. Obchádzky budú vedené po MK Cintorínska - Coboriho - Richtára Peregrína a Československej armády. V smere od Palárikovej sa bude obchádzka vedená po jednosmernej časti Fr. Mojtu na Štúrovu ulicu.

Informácie o obmedzení v MHD Nitra uverejnené na stránke imhd.sk: Od soboty 12. apríla 2014 od 11:00 hod. do nedele 13. apríla 2014 22:00 hod. nebudú obsluhované zastávky Palárikova, smerom k tržnici – linky zastavia na nasledujúcej zastávke Centrum (pri Tescu alebo Starom divadle), Centrum, pred tržnicou – linky zastavia na nástupišti pri Starom divadle (linky 12 a 14 smerom do Krškán)
Všetky ostatné nástupištia zastávky Centrum budú obsluhované bez zmeny.


Križovatka Štúrova - Štefánikova v Nitre


Zdroj: KR PZ Nitra, Nitralive.sk