Andrej Sitkey - Blog o doprave: Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov bolo v Nitre realizovaných niekoľko opatrení

Poznámka: článok je z mája 2013, nedopatrením ho zverejňujeme až dnes 23. októbra

V máji sa konal celosvetový týždeň bezpečnosti cestnej premávky, ktorý bol zameraný na zlepšenie ochrany chodcov na pozemných komunikáciách.

V roku 2012 bolo evidovaných celkovo 67 dopravných nehôd s účasťou chodca, čo je o 24 viac ako v roku 2011. Pri dopravných nehodách bolo 6 usmrtených osôb (o 2 viac ako roku 2011), 2 osoby boli ťažko zranené (o 1 viac) a 57 osôb bolo ľahko zranených (o 20 viac). V 43 prípadoch bol vinníkom dopravnej nehody vodič motorového vozidla (64,18%) a vo zvyšných 24 prípadoch bol vinníkom dopravnej nehody chodec (35,82%).Najčastejšou príčinou dopravných nehôd na strane vodiča bolo porušenie základných povinností vodiča, a na strane chodca porušenie osobitných ustanovení o chodcoch. Z celkového počtu dopravných nehôd s účasťou chodca, bolo 24 dopravných nehôd evidovaných na priechode pre chodcov, čo prestavuje 35,82 %.

Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov bolo v Nitre realizovaných niekoľko opatrení. Zásadným opatrením bolo vybudovanie ochranných ostrovčekov na štvorpruhových komunikáciách Trieda A. Hlinku a Štefánikovej ulici. V rámci rekonštrukcie Štefánikovej ulice boli na priechodoch pre chodcov pri Špitálskej a Staničnej ulici osadené aktívne dopravné gombíky. V prípade, že sa v blízkosti priechodu nachádza chodec, dopravné gombíky sa rozblikajú a tak upozornia vodičov na prítomnosť chodca. Na aktívnych gombíkoch je pozitívne, že ich vidno aj cez deň. Na priechode pre chodcov pri obvodnom úrade boli použité pasívne dopravné gombíky, ktoré odrážajú svetlo svetlometov vozidla a sú účinné len za zníženej viditeľnosti. V súlade so základným pravidlom „Vidieť a byť videný“ bolo niekoľko priechodov osvetlených osobitným svetlom. Naposledy bol osvetlený priechod na Tr. A. Hlinku medzi univerzitami. Do budúcnosti by sa malo v týchto opatreniach pokračovať. Okrem stavebných úprav komunikácii je potrebné sa zamerať na zvýšenie právneho vedomia účastníkov cestnej premávky s dôrazom na používanie reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti.


Na priechodoch boli osadené aktívne dopravné gombíky, ktoré upozorňujú na chodcov

Štefánikova ulica Nitra

Dopravná nehodovosť s účasťou chodca na vybraných komunikáciách v meste Nitra

Nitra dopravné nehody


Fotogaléria - opatrenia na Štefánikovej ulici v NitreZdroj: autor Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Nitralive.sk