Andrej Sitkey - Blog o doprave: Preventívny projekt „Nitrianska detská autoškola“ zameraný na dopravnú výchovu detí

Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(Odpovede na otázky uverejníme každý týždeň spolu s novým článkom.)

Rozvoj dopravy a rast intenzity cestnej premávky prináša so sebou aj negatívne dôsledky. Tieto faktory sa okrem iného odrážajú na náraste dopravných nehôd s účasťou detí. V roku 2012 bolo v okrese Nitra evidovaných 80 dopravných nehôd s účasťou cyklistu alebo chodca, čo je o 16 viac ako v predchádzajúcom roku. Z uvedeného počtu bola v 15 prípadoch evidovaná dopravná nehoda s účasťou dieťaťa, čo predstavuje podiel 18,75 %. S cieľom eliminácie dopravnej nehodovosti detí, Okresný dopravný inšpektorát v Nitre v spolupráci s Mestskou políciou v Nitre organizuje v mesiacoch apríl až máj preventívny projekt „Nitrianska detská autoškola“ zameraný na dopravnú výchovu detí.

Nové dopravné ihrisko na sídlisku Chrenová I - foto z priebehu výstavby, nákresy, video

Projektu sa zúčastňujú žiaci 4.ročníka základných škôl v meste Nitra. Cieľová skupina žiakov bola vybraná z dôvodu, že deti staršie ako 10 rokov sa môžu zúčastňovať cestnej premávky samostatne a najväčšie riziko dopravnej nehody hrozí na frekventovaných komunikáciách krajského mesta. Do projektu bude zapojených celkovo 728 žiakov zo 17 základných škôl pôsobiacich na území mesta.

Dopravná výchova detí prebieha v priestoroch dopravného ihriska na sídlisku Chrenová v Nitre. Vyučovací proces je realizovaný v dvoch častiach v dĺžke 4 vyučovacích hodín. Pri prvej návšteve dopravného ihriska v rámci teoretickej časti dopravný policajt vysvetlí žiakom základné pravidlá cestnej premávky, ktoré sú dôležité pre chodcov a cyklistov a žiaci Strednej zdravotníckej školy v Nitre vysvetľujú deťom zásady poskytovania prvej pomoci. Následne si získané poznatky deti overia na dopravnom ihrisku. V rámci druhej návštevy dopravného ihriska žiaci absolvujú test z pravidiel cestnej premávky, na bicykli jazdu zručnosti a jazdu na dopravnom ihrisku. Jednotlivé časti sú hodnotené a na záver žiaci dostanú osvedčenie o absolvovaní projektu. Vyvrcholením projektu bude súťaž zástupcov jednotlivých škôl. Projekt bol podporený Nadáciou Allianz.

Fotogaléria


Video
Zdroj: autor Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Peter Letko