Dňa 27. januára sme Vás informovali o zmene organizácie dopravy pri ZŠ Nábrežie mládeže. Súčasťou zmien bolo otočenie "jednosmerky" na Lomnickej ulici, ktorá pôvodne viedla od križovatky s ulicou Nábrežie mládeže popri ZŠ Nábrežie mládeže smerom k materskej škôlke. Po novom je zjednosmernený úsek od výjazdu z areálu ZŠ po križovatku s Nábrežie mládeže.

Informovali sme sa na Mestskom úrade v Nitre o iniciátorovi týchto zmien. Ako nás oboznámil referent pre dopravu pán Ján Pánsky, úrad sa riešením situácie zaoberal už v minulosti. Požiadavka na riešenie prišla zo strany obyvateľov bývajúcich v prilahlých bytových domoch Nábrežie mládeže 13 až 27. Na stretnutia s občanmi bol prizvaný aj dopravný inžinier z Okresného dopravného inšpektorátu v Nitre. Riešenie tohto problému bolo podporované aj Výborom mestskej časti Chrenová, Janíkovce. Pre zmenu organizácie dopravy bol spracovaný projekt osadenie dopravného značenia, ktorý zabezpečil mestský úrad.

Neprimeraná jazda a parkovanie náštevníkov školy

Argumentom podporujúcim zmenu bolo okrem neprimeranej jazdy vodičov privážajúcich a odvážajúcich deti zo školy, parkovanie pod bytovkami (pozn.redakcie: parkovanie na zeleni) aj parkovanie návštev na Okresnom dopravnom inšpektoráte. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k zmene organizácie dopravy. Mesto vyhovelo aj rodičom, ktorí privážajú deti do školy, aby sa mohli bezpečne vrátiť naspäť na Nábrežie mládeže a nemuseli jazdiť až na Chrenovskú, prípadne Tr. A. Hlinku. Rovnako je dôležité spomenúť aj fakt, že obytné domy sa nachádzajú z hľadiska dopravy v obytnej zóne, kde platia prísnejšie pravidlá týkajúce sa cestnej premávky.

V minulosti nebolo takéto riešenie odsúhlasené Okresným dopravným inšpektorátom v Nitre

Ako nás ďalej informoval Ján Pánsky, "v minulosti nebolo takéto riešenie odsúhlasené Okresným dopravným inšpektorátom v Nitre, ich argument bol, že sa vytvorí nový kolízny bod v mieste napojenia sa na Nábrežie mládeže (vytvorí sa križovatka s novou organizáciou dopravy). S týmto argumentom sme sa nestotožnili. Je pravda, že tam vznikne nový kolízny bod, ale na tejto križovatke sú dostatočné rozhľadové pomery na obe strany a pri rešpektovaní dopravného značenia nemôže dôjsť k dopravným kolíziám. Zmena organizácie dopravy priniesla spokojnosť občanov v obytných domoch, možnosť rodičov žiakov opätovné vrátenie sa na Nábrežie mládeže."


K škole sa dá dostať cestou vedúcou vpravo od jednosmerky, výjazd je späť na ulicu Nábrežie mládeže

ZŠ Nábrežie mládeže - zmena dopravy


Ako jazdiť po novom + chaos a ignorovanie značky zákaz vjazdu


FotogalériaZdroj: Nitralive.sk, MsÚ Nitra