Andrej Sitkey - blog o doprave

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Napriek vybudovaniu juhovýchodného obchvatu mesta, ktorý je súčasťou rýchlostnej cesty R1, zostáva jedným z hlavných problémov mesta prejazd tranzitnej dopravy centrom a jeho priľahlými mestskými časťami. Mestské časti Mlynárce, Kynek doplácajú na zrušenie priameho napojenia cesty III. triedy č.51311 Nitra–Veľké Zálužie na rýchlostnú cestu.

V súčasnosti sú mestské časti a obec Lehota napojené na R1 cez križovatku Kynek. Táto križovatka bola pôvodne stavebne usporiadaná tak, aby bolo umožnené bezpečné napojenie cesty II. triedy č. 513 Nitra – Hlohovec. Až na základe rastu dopravy spôsobeným rozvojom mesta, boli odstránené časti zvodidiel, čím bola umožnená jazda z R1 v smere na Mlynárce a Kynek a opačne resp. na Bratislavu. Odstránením zvodidiel vznikla veľmi nebezpečná situácia, pretože v súčasnosti sa odbočuje pod ostrým uhlom a na vetve od Nitry je len jeden jazdný pruh. Dôvody, ktoré viedli k zrušenie priameho napojenia starej bratislavskej cesty, sú v kontraste so súčasne slabým využitím mimoúrovňovej križovatky Lehota a so zahusťovaním križovatiek na severnom obchvate (pribudne napojenie priemyselného parku).

Pohľad na Križovatku Kynek - na foto vidno autá odbočujúce pod ostrým uhlom

Križovatka Nitra-Kynek zhora

Video - križovatka Kynek a autá odbočujúce pod ostrým uhlom
V stredu 10.09.2014 sa na Mestskom úrade v Nitre uskutočnilo pracovné rokovanie, na ktorom boli prerokované možnosti napojenia cesty III/51311 na rýchlostnú cestu R1 v križovatke Nitra–západ pri obci Lehota. Na stole bolo viac alternatív – jednosmerné napojenie v smere od Nitry do Lehoty alebo obojsmerné napojenie, kde by pribudol smer Lehota–Nitra. Zároveň sa riešila križovatka na ceste III. triedy, ktorá by bola riešená ako styková križovatka (tvar T), alebo alternatívne ako okružná križovatka. Vzhľadom na viac možností napojenia bude spracovaná štúdia, na základe ktorej bude vybratá najvhodnejšia alternatíva.

S tranzitnou dopravou, sa vo väčšej miere borí mestská časť Krškany. Problémy spôsobuje najmä cesta I. triedy č.64, ktorá spája Nitru so štátnou hranicou s Maďarskom a posilňujúci sa priemyselný charakter mestskej časti. Podobná situácia je aj v Dražovciach, ktorou rovnako prechádza cesta I. triedy v smere na Topoľčany. Po spustení premávky na úseku rýchlostnej cesty R1 Nitra – Tekovské Nemce sa mnohí domnievali, že výrazný pokles dopravy nastane aspoň v centre mesta. Priaznivé predpovede sa však nenaplnili. V centre meste poklesla doprava asi o 5 až 7 %.

Príčin prejazdu tranzitných vozidiel centrom je viacero. Medzi hlavné patria spôsob napojenia mesta na rýchlostnú cestu, spoplatnenie cesty R1 v úseku križovatka Čermáň – križovatka Selenec a obchádzanie mýta centrom mesta. Mesto sa pokúšalo vzniknutú situáciu vyriešiť odklonom nákladnej dopravy na cestu II. triedy č.562 (Cabajská ulica). S týmto riešením vzhľadom na nevyhovujúce technické parametre komunikácie nesúhlasil Nitriansky samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom cesty.


Fotogaléria - križovatka Nitra-KynekZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto/video Nitralive.sk