Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom: nutné úpravy Cabajskej ulice po dokončení obchvatu Nitry

Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(Odpovede na otázky uverejníme každý týždeň spolu s novým článkom.)

Pred niekoľkým dňami som sa zúčastnil rokovania, na ktorom jeden z účastníkov položil zaujímavú otázku: „ Kedy budú kolaudované privádzače na rýchlostnú cestu R 1?“. Na položenú otázku zaznela jednoduchá odpoveď: „Privádzače na rýchlostnú cestu sa nestavajú, takže žiadna kolaudácia nebude“. Je zarážajúce, že mesto Nitra nebude mať štandardné štvorpruhové privádzače na rýchlostnú cestu R 1. Ich miesto zastanú cesty I/51 ul. Levická a II/562 – ul. Cabajská. Tieto cesty majú problém preniesť súčasnú dopravnú záťaž, preto je potrebné na nich realizovať úpravy, ktoré zvýšia ich priepustnosť.

Cesta II/562 – ul. Cabajská bude spájať centrum mesta na s mimoúrovňovou križovatkou Čermáň. V súčasnosti je cesta dvojpruhová, na križovatkách Dolnočemánska a Murgašova sa nachádzajú samostatné pruhy pre ľavé odbočenie. Odvodnenie cesty je zabezpečené prostredníctvom cestných priekop. Stav vozovky je na mnohých miestach katastrofálny, nehovoriac o autobusovej zastávke v spodnej časti cesty, ktoré je v „hlinenom“ prevedení. Po oboch stranách cesty sa nachádza pás cestnej zelene, za ktorým je chodník. Práve cestnú zeleň možno využiť na rozšírenie cesty o jeden jazdný pruh. Pri rozhodovaní o využití rozšírenia cesty sa rozhodovalo medzi tromi alternatívami. Prvou alternatívou je pridanie jazdného pruhu, ktorý by striedavo slúžil pre oba smery jazdy. Pozitívom riešenia by bola možnosť reagovať na aktuálny vývoj dopravnej situácie. Negatívom by bola zložitosť organizácie dopravy, nutnosť na každom výjazde zriadiť signalizáciu zobrazujúcu aktuálne využitie jazdného pruhu a problémy s plynulosťou dopravy pri ľavom odbočení vozidiel. Ďalšou alternatívou je zriadenie pruhu pre pomalé vozidlá smerom na Šalu. Negatívom riešenia je problém pri odbočovaní vozidiel vľavo. Posledným riešením je zriadenie samostatných pruhov pre ľavé odbočenie na križovatkách a významných vjazdoch do susediacich areálov a rekonštrukcia autobusových zastávok. Práve posledná alternatíva by sa mala realizovať, v rámci súvislých opráv ciest využívaných pri výstavbe rýchlostnej cesty.

Zmeny na Cabajskej ulici - PDF súbor

Križovatka Cabajská Novozámocká Nitra pdf úpravy

Nevyhnutnou súčasťou rekonštrukcie bude úprava križovatky Cabajská – Novozámocká. Zásadnou a zároveň obmedzujúcou podmienkou Slovenskej správy ciest bolo, aby sa úpravy realizovali v rámci súčasného profilu komunikácie tzn. bez ďalších nárokov na záber susedných pozemkov. Priestor na rekonštrukciu križovatky sa získa zúžením jazdných pruhov a zrušením deliacich ostrovčekov. Hlavnou myšlienkou zmeny bolo zvýšenie počtu jazdných pruhov na ľavých odbočeniach. V týchto smeroch je predpoklad nárastu intenzity dopravy. Organizácia dopravy bude upravená nasledovne. Na Novozámockej v smere od Nových Zámkov budú dva pruhy priamo a dva pruhy vľavo, v smere od centra zmena nebude - dva pruhy priamo a jeden doprava. Na Cabajskej budú v smere z centra dva pruhy, v smere do centra budú dva pruhy doľava a jeden doprava na Nové Zámky tzn. na nadjazde bude celkovo päť pruhov. Uvedené zmeny si vyžiadajú aj úpravu križovatky Cabajská – Železničiarska. Pôvodná Železničiarska bude na krátkom úseku zjednosmernená smerom na Čermáň a zároveň sa zriadi nová križovatka, posunutá smerom na Šalu. Na novej križovatke sa umožní odbočenie doľava, odbočenie doprava bude riešené cez pripojovací pruh. Na križovatke sa uvažuje s cestnou svetlenou signalizáciou, ktorá bude v koordinácii s križovatkou Cabajská – Novozámocká.

Ešte pre poriadok na ceste I/51 – Levická toho veľa nepribudne. Nevyhnutná je rekonštrukcia vozovky komunikácie a minimálne predĺženie ľavého pruhu. To bude asi všetko.

Cabajská ulica dnes

Zdroj: autor Andrej Sitkey, foto Nitralive.sk