V mestskom kúpeli prebieha rekonštrukcia obvodového plášťa bazénovej haly. Práce v hodnote 83 160€ vykonáva spoločnosť INVEST-REAL s.r.o. V cene je aj zateplenie budovy.

Mestský kúpeľ, rekonštrukcia, august 2018 Mestský kúpeľ, rekonštrukcia, august 2018 Mestský kúpeľ, rekonštrukcia, august 2018 Mestský kúpeľ, rekonštrukcia, august 2018Zdroj: Nitralive.sk