V októbri 2016 sme informovali o aktuálnej situácii ohľadom rekonštrukcie futbalového štadióna. Dôvodom pre meškanie je stále neukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác. Obstarávanie by malo byť podľa informácií, ktoré nám poskytol pán prednosta Kršiak, ukončené v mesiacoch máj/jún 2017.

V balíčku s futbalovým štadiónom je ďaľších 7 objektov: Cintorín Chrenová, KD Kynek, kino PALACE, MŠ Beethovenova, MŠ Štiavnická, MŠ Topoľová, ZŠ kniežaťa Pribinu. Po skončení súťaže bude do zastupiteľstva predložený harmonogram prác a spôsob financovania.

Futbalový štadión je momentálne vo vlastníctve Nitrianskej investičnej spoločnosti, ktorá je majetkom Mesta Nitra. Časť modernizácie štadióna bude riešiť Nitrianska investičná, časť zasa Slovenský futbalový zväz. Ten uskutočnil tender na nákup tribún. Tribúny by mali byť vo výrobe, alebo už vyrobené.

Práce na modernizácii štadióna budú prebiehať na etapy. V roku 2016 mala prebehnúť I. etapa - výstavba 3 malých tribún okolo štadióna, ktoré nahradia existujúci ovál + rekonštrukcia hlavnej tribúny. V roku 2017 sa v rámci II. etapy mali dobudovať skyboxy a ubytovanie pre hráčov a legionárov. Termíny sa však kvôli spomínanému neukončenému verejnému obstarávaniu posúvajú. Kapacita štadióna bude 7480 miest.

Výstavbu financuje sumou 2,4 milióna eur štát, ktorý dotáciu schválil uznesením Vlády SR č. 115/2013 zo dňa 27.02.2013 vo veci Financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 - 2022 a Mesto Nitra sa podieľa sumou 1,6 milióna eur. Úver by mal byť splácaný z výnosov z nájmu športových zariadení. Predpokladá sa úver na obdobie 10 rokov s možnosťou predčasných splátok v prípade predaja majetku spoločnosti (napr. dubiózneho, ekonomicky nevýhodného majetku a pod.).

Zvláštne financovanie?

Mestské zastupiteľstvo schválilo sumu 1,6 milióna eur, nikto však zatiaľ nepredložil presnú sumu, ktorú bude Mesto Nitra potrebovať na rekonštrukciu štadióna. Na základe čoho bola suma stanovená? Podľa informácií, ktoré mám, si rekonštrukcia štadióna vyžaduje podstatne vyššiu sumu ako je schválená. Mestské zastupiteľstvo teda odsúhlasilo rekonštrukciu štadióna bez toho, aby boli pripravené peniaze. Tie sa potom dodatočne schvaľovali na nie jasnom základe. Nitra prednostne potrebuje zimný štadión, futbal v Nitre zastal na mŕtvom bode.

Projekt má navyše viacero nedostatkov, o ktorých možno tiež napíšeme.Zdroj: Nitralive.sk