Výšková budova pojme obchody, administratívu a hotel

Aktuálne fotky a informácie o výstavbe v Mlynoch nájdete v našom diskusnom fóre

Začiatok výstavby: jeseň 2013
Dokončenie výstavby: jeseň 2014?

Celková podlahová plocha: 7.300,80 m2
Celková prenajímateľná plocha obchodov: 2.509,10 m2
Celková administratívna/hotelová plocha: 3753 m2
Počet nadzemných podlaží: 10
Počet podzemných podlaží: 1
Počet parkovacích miest: 250

Budova má byť súčasťou obchodno-spoločenského centra, ktoré stavia na mieste bývalých mlynov. Dominanta areálu má stáť na rohu ulíc Československej armády a Štúrova. Spoločnosť požiadala o zmenu výškového regulatívu mesta. Mestskí poslanci zmeny neschválili. Územný plán povoľuje v centrálnej mestskej zóne, v ktorej stavajú obe spoločnosti, zástavbu do maximálnej výšky šesť nadzemných podlaží.

Pôvodný plán bol postaviť 25 poschodovú budovu, neskôr bola znížená na 16 poschodí, ale posledná úprava hovorí len o 10 poschodiach. Umiestnená bude na rohu ulíc Štúrova a Česko-slovenskej armády. Výškovo bude na úrovni výškovej budovy internátu SPU. Budova bude prepojená s nákupným centrom Mlyny cez podzemné parkovisko a priamy vstup na prízemie Galérie.

Vizualizácie

Vizualizácie z roku 2009Zdroj: Galéria Mlyny