V areáli staveniska projektu PROMENADA Living Park prebiehajú intenzívne realizačné práce. Za ohradenou výstavbou sa aktuálne pracuje na výstavbe podzemnej garáže a budovaní stredného skeletu, ktorý sa bude napájať na pôvodnú konštrukciu.

„Najintenzívnejšie stavebné práce prebiehajú v strednej časti objektu, v ktorej je potrebné vystavať úplne nový skelet. Práce sa realizujú predovšetkým pod úrovňou terénu, preto nie všetky činnosti je možné sledovať z pohľadu od ulice či bezprostredného okolia,“ informoval Peter Kuliffay, manažér projektu PROMENADA Living Park z projektovej spoločnosti LIVING PARK PRO a.s. a dodal „Aktuálne prebiehajú práce na základovej doske, na ktorú nadväzuje výstavba podzemnej garáže pod celým objektom a takisto začala realizácia hrubej stavby aj v oblasti budúceho podlubia promenády.“

Nasledovať bude výstavba spomínaného nového skeletu, a pred zimným obdobím zároveň budú prebiehať prípravné práce na stavebné úkony, ktoré je možné vykonávať počas mínusových teplôt. Na stavbe sa pravidelne pohybuje a pracuje približne 190 pracovníkov. „Projekt plánujeme ukončiť na jeseň 2021,“ dodal Peter Kuliffay.

„Ohľadne projektu intenzívne komunikujeme s vedením mesta Nitra a odborom komunálnych činností a životného prostredia. Snažíme sa skoordinovať naše činnosti tak, aby mohla byť výstavba čo najkvalitnejšie a včasne dokončená,“ skonštatoval Peter Kuliffay.


Aké prevádzky môžeme očakávať?

Jediným doteraz známym menom je značka YEME - predajňa potravín, ktorá má zatiaľ zastúpenie len v Bratislave. K ostatným nájomníkom sa zatiaľ investor nevyjadruje. Dôvodom sú prebiehajúce rokovania s konkrétnymi obchodníkmi, prevádzkovateľmi a poskytovateľmi služieb. Široké zastúpenie však majú mať módne značky, športové potreby a veľký dôraz sa kladie na prevádzky zamerané na rodiny s deťmi. Hlavnú časť promenády budú tvoriť gastro prevádzky a kaviarne.


Promenada Living Park Nitra, november 2019 Promenada Living Park Nitra, november 2019 Promenada Living Park Nitra, november 2019 Promenada Living Park Nitra, november 2019