Multifunkčný komplex PROMENÁDA - obchod, služby, gastroprevádzky, oddych, relax a bývanie

Predpokladaný termín začiatku výstavby: 05/2017
Predpokladaný termín ukončenia stavby: 11/2018
Zloženie projektu: 2-podlažné obchodné centrum (asi 23.000 m² prenajímateľnej plochy) + tri samostatné pavlačové bytové domy (asi 90 bytov) Parkovanie: Variant č.1 - 928 miest / Variant č.2 - 1008 miest

City Park Nitra


Nedostavaný skelet projektu City Park v Nitre dostal nové meno - Promenáda Living Park Nitra. Zámer dostavby bol predložený na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Ešte v januári sme Vám ukázali nové vizualizácie nedostavaného City Parku, v ktorom sa uvažovalo s viacerými alternatívami. Jedna z nich počítala s kanceláriami, hotelom, bytmi a obchodmi. Tento stav už nie je aktuálny - počíta sa už len s bytmi a obchodmi.

Zloženie projektu

V zámere sa píše o dvoch retailových podlažiach, ktoré sú doplnené o dve lokálne nadstavby na 3. nadzemnom podlaží, v rámci ktorých budú umiestnené prevádzky detský svet a fitness s výmerou asi 1.000m² a 900m². V prvom nadzemnom podlaží (1np) budú umiestnené gastroprevádzky s možnosťami sedenia v interiéri aj v exteriéri. Tri štvorpodlažné pavlačové bytové domy s bytmi orientovanými na juho-západ priamo oproti hradu a s výhľadmi na centrum mesta. Hlavný peší vstup bude z Napervillskej ulice, k dispozícii bude aj ďaľší nezávislý vstup do pasáže. Vedľajší vstup zo severu bude vytvorený ako možnosť vstupu pre peších resp. cyklistov prichádzajúcich zo Zobora.

Pôdorysy (pre zväčšenie kliknite), vizualizácie prinesieme po ich zverejnení

Červenou farbou sú zakreslené bytové domy

Promenáda Living Park Nitra Promenáda Living Park Nitra Promenáda Living Park Nitra


Pôodorys podzemné parkovisko

Promenáda Living Park Nitra


Dopravné napojenie

"Zachová sa napojenie cez okružnú križovatku Napervillská – Nábrežie mládeže, pričom bude nutné dobudovať jeden samostatný bypass pre pravé odbočenie v smere od Zobora. Súčasná komunikácia medzi areálom bývalého minigolfu v Brezovom háji a skeletom bude priestorovo rozšírená. Z tejto komunikácie budú sprístupnené hromadné garáže pre obyvateľov aj návštevníkov, a z tejto komunikácie je prístup aj do zásobovacieho dvora," píše sa v zámere.

Promenáda Living Park Nitra

Pôvodný zámer

City Park Nitra mal poskytovať 28 000 m2 prenajímateľnej plochy so 70 obchodmi, supermarketom, 14 reštauráciami a 10 prevádzkami služieb. V blízkosti malo vzniknúť športovisko s plochou 7 500 m2, U-rampa, lezecká stena, basketbalové i volejbalové ihrisko. Projekt počítal aj s lávkou pre peších ponad rieku a malého móla na požičiavanie lodiek.

Fotogaléria

City Park Nitra City Park Nitra City Park Nitra City Park Nitra City Park Nitra City Park Nitra City Park Nitra City Park Nitra City Park Nitra City Park Nitra City Park Nitra City Park NitraZdroj: Nitralive.sk, Pôdorysy Promenáda Living Park, Nitra - zámer, foto Nitralive.sk