Galéria Mlyny - nákupné centrum v srdci Nitry

História mlynov siaha až do roku 1863, svoju funkciu prestali plniť začiatkom 90-tych rokov. V areáli bolo spolu 23 objektov.

Z histórie: Bývalý veľkomlyn Arpád (roh Štúrovej a Štefánikovej ulice)

Najstarším a najväčším závodom v meste bol parný veľko-mlyn Arpád, založený v roku 1863. Zakrátko zanikol, prevádzku však obnovil viedenský podnikateľ A. Back.

V roku 1910 závod prevzala účastinná spoločnosť a začal pracovať pod názvom „Parný mlyn Arpád, Arnost Back, úč. spol.“ K mlynu patrilo sedem budov, ktoré zaberali plochu 6 654 m2, denne sa v ňom zomlelo okolo 500 metrických centov obilia. V roku 1922 mlyn Arpád do základov vyhorel, no ešte v tom istom roku bol moderne zrekonštruovaný a uvedený do prevádzky.

V roku 1924 vedenie závodu požiadalo mesto o povolenie postaviť železničnú vlečku, ktorá by urýchlila prepravu surovín zo železničnej stanice. Vlečka začala premávať v nasledujúcom roku, narušila však estetický vzhľad hlavnej ulice. Veľkomlyn Arpád za prvej republiky prosperoval, o čom svedčí rozširovanie jeho prevádzok. V priebehu rokov 1929-1935 vybudoval trojposchodovú budovu pre lúpáreň hrachu, prosa a jačmeňa, pristavil skladištia, železobetónové silá na obilie a výrobky, začal vyrábať hospodárske krmivá, ako prvý na Slovensku získal oprávnenie na mletie a predaj papriky, v roku 1932 prevzal do prenájmu valové mlyny v Ivánke pri Nitre, Trenčíne a vo Vrábľoch. Po rozšírení výroby denne zomlel 4000 vagónov obilia, zamestnával 65-100 robotníkov a bol najmodernejším parným mlynom na Slovensku. V roku 1935 bol veľkomlyn premenovaný na „Nitrianske mlyny a lúpárne, úč. spol Nitra“. Väčšina akcionárov boli židia, čo využili po roku 1938 príslušníci agrárnej strany zo Zväzu roľníckych a vzájomných pokladníc v Bratislave a podnik odkúpili. Správnu radu potom obsadili výlučne svojimi partajníkmi.

Lokalita: Staré mesto I
Predajná plocha: 28 500 m²
Počet obchodov: 126
Z toho: 10 kaviarní, 5 reštaurácií, foodcourt, fintes, relax, zábava, služby, detský kútik
Parkovacie miesta: 1100
Náklady: 2 miliardy SK
Začiatok výstavby: jar 2007
Otvorenie: Jeseň 2009
Administratívna budova: 10 poschodí, umiestnená na rohu ulíc Štúrova/ČSA

Prierez výstavbou - fotografie nájdete v našom diskusnom fóre

Administratívna budova - Veža Mlyny

www.mlyny-nitra.sk

Vizualizácie

Prvotné vizualizácie:
Novšie vizualizácie (nie všetky aktuálne):
Vizualizácie výšková budova (neaktuálne):
Vizualizácie aktuálne:

Mapa

zdroj: www.nitra.sk