• Výrobní zamestnanci si „prilepšia“ o 121 € mesačne

Od 1. novembra 2023 sa základné tarifné mzdy pre všetky triedy výrobných zamestnancov v Jaguar Land Rover Slovakia (A, A+ a B) zvyšujú o sumu 110 €. Vzhľadom na 10 % osobný bonus vypočítaný z tarifnej mzdy bude celkové zvýšenie mesačnej mzdy pre všetkých výrobných zamestnancov predstavovať 121 €, pričom priemerná mesačná mzda výrobného zamestnanca v JLR Nitra tak dosiahne 1 821 €.

Toto opatrenie bolo prijaté s cieľom zlepšiť finančnú stabilitu zamestnancov. Zvýšenie miezd v kombinácii s osobným príplatkom má tiež za cieľ zmierniť dopad zdražovania a zachovať pozíciu JLR ako zamestnávateľa s nadpriemerným ohodnotením.

Igor Franček, riaditeľ ľudských zdrojov JLR Slovakia: „Každé finančné rozhodnutie, ktoré ako spoločnosť robíme, robíme zodpovedne. Aj keď budeme pokračovať v úsilí o optimalizáciu nákladovej efektívnosti v rámci našich prevádzok, som presvedčený, že tieto úpravy odmeňovania prinesú pre výrobných zamestnancov značné výhody. Chcel by som sa im všetkým poďakovať za ich tvrdú prácu a neochvejné nasadenie, ktoré sú základom nášho spoločného úspechu.“

Oznámenie nasleduje po nedávnej ratifikácii Kolektívnej zmluvy medzi Jaguar Land Rover Slovakia a Modernými odbormi AIOS JLR, ktorá garantuje zamestnancom JLR Slovakia ohodnotenie vyššie ako je trhový priemer.Zdroj: JLR