Od 28. apríla je v prevádzke novootvorená logistická cesta popri rieke Nitra, ktorá vedie od križovatky Nitra - Sever / R1a okolo závodu Jaguar Land Rover a napája sa na cestu I/64 medzi Dražovcami a Čakajovcami. Súbežne prišlo k uzatvoreniu časti cesty I/64 medzi Dražovcami a Čakajovcami a to od logistickej cesty po križovatku s cestou II/593.

Cesta bude uzatvorená od 28. apríla od 6:00 hod. do stredy 20. júna do 20:00 hod. Cesta II/593 smer Lefantovce bude prejazdná cez križovatku za Dražovcami obojsmerne.

Novo-otvorená cesta je v technických parametroch plánovaná ako pokračovanie cesty II. triedy II/593 a bude po finálnej kolaudácii v správe Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Pozrite si fotografie a video z prejazdu po novej ceste. Video zachytáva prejazd z oboch strán.

Foto

Cesta sa napája na kruhový objazd Nitra - Sever v PP Sever...

Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra


...ďalej vedie súbežne s R1a.

Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra


Na úrovni závodu Foxconn začína protihluková stena, ktorá vedie súvisle až za závod JLR.

Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra


Zrekonštruovaný železničný most, cez ktorý povedú koľaje do Terminálu intermodálnej prepravy Lužianky.

Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra


Križovatka - kruhový objazd, napojenie na TIP (Terminál intermodálnej prepravy Lužianky)

Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra


A poďme naspäť od Čakajoviec :-)

Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra

Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra Logistická cesta, Jaguar Land Rover Nitra

VideoZdroj: Michal Šimonek, Peter Letko, Nitralive.sk