Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zahájilo dňom 11.9.2023 správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie - rekonštrukcia križovatky R1 Nitra, juh - Čermáň. Výstavba križovatky sa dotýka až 3 cestných správnych orgánov: Ministerstva dopravy a výstavby SR, Okresného úradu Nitra - cesta II/562 Cabajská, Mesta Nitry - miestna komunikácia J. Haška a účelová komunikácia ku Katruši. V budúcnosti sa k nim pripojí aj Slovenská správa ciest a to po vybudovaní napojenia I/64 od Ivanky cez Krškany.

Križovatka kapacitne nevyhovuje

Existujúca neriadená priesečná križovatka na Cabajskej už roky kapacitne nevyhovuje, je miestom častných dopravných nehôd a prispieva k vytváraniu kolón. Problémom je napojenie R1 na cestu II/562 Nitra - Cabaj-Čápor, ktoré sa končí “STOPkou”. Ešte pred samotnou výstavbou rýchlostnej cesty R1 bola publikovaná vizualizácia okružnej križovatky, ktorú sme mali zverejnenú aj u nás na Nitralive.sk. Táto však nakoniec nebola zrealizovaná. Toto rozhodnutie sme kritizovali a opodstatnene ako sa ukazuje už roky.

Turbookružná križovatka

Nová križovatka je riešená ako turbookružná, ktorý nahradí súčasnú križovatku, jej poloha je posunutá k ulici Jakuba Haška a ku Katruši (viď vizualizáciiu). Má štyri ramená, ktoré sú tvorené vetvami (R1 Nitra, II/562 smer Nitra, II/562 smer Cabaj, ulica Jakuba Haška) a dva bypassy. Chodník bude vybudovaný cez menej vyťažené vetvy Jakuba Haška, II/562 smer Cabaj a bude spoločný pre chodcov a cyklistov.

Križovatka R1 Nitra, juh - Čermáň

A takto vyzerali prvotné vizualizácie kruhového objazdu na križovatke Čermáň - zverejnené boli na Nitralive v roku 2011. Toto riešenie nie je aktuálne.

Križovatka Cabajská, Čermáň, vizualizáciaKrižovatka Cabajská, Čermáň, vizualizácia

Obchvat Krškán / preložka I/64 Nitra - Komjatice

V budúcnosti bude križovatka napojená na plánovanú cestu I/64 Nitra - Komjatice, ktorej výstavba je však plánovaná oficiálne v rokoch 2027 až 2030, reálne však neskôr, ak vôbec. V minulosti bola avizovaná ako priorita, následne upadla do zabudnutia. Dĺžka celého úseku z Nitry do Komjatíc je 18,280 km. Cesta bola navrhovaná ako štvorpruhová smerovo rozdelená komunikácia kategórie C 22,5/80 (šírka cesty v m / návrhová rýchlosť v km).

O križovatke a preložke I/64 Nitra - Komjatice ste sa mohli na Nitralive.sk dočítať už v roku 2011 v článku Preložka cesty I. triedy Komjatice – Nitra

Kedy je križovatka reálna?

Po procese EIA (posúdení vplyvov na životné prostredie) bude nasledovať stavebné konanie = žiadosť o územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Následne bude potrebné vyčleniť prostriedky na výstavbu. Proces EIA trvá minimálne 12 mesiacov, následné povolenia niekoľko mesiacov, samotná výstavba potrvá rok až dva. Môj súkromný odhad je 2025/2026.


📷 Fotogaléria - aktuálny pohľad na križovatku Čermáň/Cabajská

Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre Križovatka Čermáň/Cabajská v Nitre

Články k téme

📜 Preložka cesty I. triedy Komjatice – Nitra
📜 Dočká sa Nitra križovatky Cabajská/Čermáň?
📜 Výstavba križovatky na Cabajskej ulici je reálna koncom roka 2021 s dokončením v 2023
📜 Križovatka Čermáň / Cabajská - aktuálne informácie
📜 Informácie z rokovania: križovatka Cabajská, žel. napojenie na Bratislavu, R8, nákladná doprava v centre

________________________________________________________________________________________________

EIA - Križovatka R1 Nitra, juh - Čermáň by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Nitralive.sk, EIA - enviroportal.sk