Mesto informovalo o zámere v lete 2021, aktuálne má cyklotrasa vydané územné rozhodnutie. Mesto Nitra požiada o dotáciu, zapojí sa do výzvy IROP, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Cyklotrasa sa napojí na cyklotrasu na Vodnej ulici, povedie ďalej popri rieke, po komunikácií vedúcej k Zelokvetu, cez most, cez Bratislavskú ulicu s ukončením na Dubíkovej ulici na obratisku autobusov MHD. Celková dĺžka cyklotrasy bude 1,445 km, šírka cyklotrasy 3,0 m. Zaujímavosťou budú LED gombíky svietiace bielou a červenou farbou. Na začiatku úseku pri Vodnej ulici bude osadený sčítač.

Cyklotrasa Vodná - Zelokvet Cyklotrasa Vodná - Zelokvet Cyklotrasa Vodná - Zelokvet Cyklotrasa Vodná - Zelokvet Cyklotrasa Vodná - Zelokvet Cyklotrasa Vodná - Zelokvet