O podjazde sme naposledy informovali v 6. marca 2020, novinkou vtedy bolo získanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia. Vydané bolo 5. marca.

Nasledovalo stavebné konanie, ktoré stále nie je ukončené. Z mestského úradu mi prišli aktuálne informácie - pracuje sa na novom stavebnom povolení, to pôvodné bolo potrebné zmeniť kvôli technickým záležitostiam. Stavené povolenie by malo byť vydané do mesiaca. Nasledovať bude súťaž - verejné obstarávanie. Až po úspešnom ukončení obstarávania bude známy termín výstavby samotného podjazdu.

Na podjazd sa teda môžme tešiť na jeseň, alebo na jar. Pripomínam, že na október je naplánované otvorenie nového cyklomosta pod Kalváriou a novej cyklotrasy na Nábreží mládeže, na ktorú sa podjazd napojí.

Celý úsek podjazdu bude mať dĺžku 154,964m, šírka bude 3m (1,5m pre každý pruh) a povrch bude dláždený. "Niveleta cyklotrasy klesá z exist. chodníka pod most v sklone 4,53%, pod mostom je vedená v miernom sklone 0,1% a k novo navrhovanej cyklotrase na Nábreží mládeže stúpa v sklone 5,5%. Lomy nivelety sú zaoblené výškovými oblúkmi s polomermi min. 30 m a max. 200 m. Podjazdná výška pod mostom (gabarit) spĺňa požiadavku TP 085 h=min. 2,50 m s rezervou 0,50," píše sa v rozhodnutí. Súčasťou budú aj oporné múry.

Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostomZdroj: Nitralive.sk