Zámer zrevitalizovať viaceré lokality v meste Nitra pochádza z roku 2017, kedy som prvý krát zverejnil článok o plánoch mesta. Mesto zrevitalizuje Mestský park na Sihoti - časť Nový park, Borinu a Brezový háj. 95% prostriedkov z celkovej sumy bude čerpaných z nenávratných finančných prostriedkov, ktoré poskytlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Zmluvy boli podpísané v mesiaci jún 2019, následne prebehlo verejné obstarávanie. S prácami sa začne už teraz v októbri - konkrétne s obnovou zelene.

"V súčasnosti je v Brezovom háji necelých 1 200 stromov, z toho prevažne brezy, ktoré sú krátkoveké a prirodzene si časov vyžadujú obnovu. S tým súvisí výmena chorých a pre návštevníkov nebezpečných stromov. Obnova prebehne v dvoch etapách. Prvá začne počas októbra. Mesto z bezpečnostných dôvodov odstráni 128 chorých stromov. V rámci obnovy mesto vysadí takmer 400 nových stromov, necelých 3-tisíc trvaliek a 85-tisíc cibuľovín. Súčasťou budú aj nové dažďové záhrady na zadržiavanie vody či pestrofarebné kvitnúce lúky", informuje mesto Nitra.


Výška celkových výdavkov: Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry: 310 618,40 € / spolufinancovanie mestom vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov. Zhotoviteľom bude firma green project, s.r.o.


Čo bude súčasťou revitalizácie?

Výmena/doplnenie stĺpov verejného osvetlenia, výmena chodníkov, obrubníkov, výrub stromov a výsadba nových, doplnenie kvetov a zelene, trávniky, nové lavičky, nádoby na odpadky, stojany na bicykle, infotabule, piknikové stoly, prvky na cvičenie, hojdačky, hracie prvky. Viď vizualizácie.

Vizualizácie - rozmiestnenie prvkov, Brezový háj

Vizualizácie - rozmiestnenie prvkov, Brezový háj

Foto - Brezový háj

Brezový háj Brezový háj Brezový háj Brezový háj Brezový háj Brezový háj Brezový háj Brezový hájZdroj: Nitralive.sk