Mesto Nitra začína s výstavbou cyklolávky cez rieku Nitra. Prepojí Wilsonovo nábrežie s Nábrežím mládeže a to v časti pod Kalváriou. Informovalo o tom mesto na svojej FB stránke s tým, že v týždni od 23. marca 2020 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi.

Zámer začalo mesto riešiť ešte v roku 2016, kedy prebehlo územné a stavebné konanie. Verejné obstarávanie a výstavba sa odďalovali, posledné informácie, ktoré sme priniesli vo februári hovorili o kontrole - čakalo sa na odsúhlasenie správnosti súťaže na riadiacom orgáne pre IROP.

Okrem cyklolávky pribudne aj nový úsek cyklotrasy a to od Univerzitného mosta po Nitrianske komunálne služby. V budúcnosti sa napojí na cyklotrasu Tr.A.Hlinku - Akademická - Nábrežie mládeže. Koncom roka 2020 by sme sa tak mohli voziť po cyklomoste, novej cyklotrase a novým podjazdom pod Univerzitným mostom.

Celková dĺžka cyklotrasy bude 789,792 m a cyklolávky 62,10 m. Výstavba je finanovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu, náklady predstavovujú sumu 1 283 454,80 € s DPH. Mesto Nitra z tejto čiastky zaplatí 5%.

Šírka: 4m, 2 cyklistické pruhy
Osvetlenie: v madlách zábradlia
Osvetlenie: 70W svietidlá, odstup 33m, výška 5m
Ukončenie výstavby: október 2020

O aktuálnom stave pripravenosti ďalších cyklotrás v Nitre sa dočítate v článku Cyklotrasy v Nitre aktuálne: výstavba a plány (február 2020).

Pohľad na miesto, kde pribudne nová cyklolávka - Wilsonovo nábrežie

Cyklolávka Wilsonko Cyklolávka Wilsonko Cyklolávka Wilsonko Cyklolávka Wilsono

Pohľad z ulice Nábrežie mládeže pri SPU

Napojenie na chodník vedúci popri miestnej komunikácii Nábrežie mládeže bude realizované v mieste medzi existujúcimi garážami a nezastavaným pozemkom oproti budove Technickej fakulty SPU Nitra.

Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra


Pohľad zhora na umiestnenie cyklolávky + trasovanie budúcej cyklotrasy

Cyklolávka Chrenová - situácia zhora

Vizualizácie

Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácieZdroj: Nitralive.sk