Univerzitný most v Nitre je uzatvorený od konca augusta 2019. Rekonštrukcia sa pomaly blíži do poslednej fázy.

V sobotu 28. marca 2020 bude obnovená obojsmerná prevádzka na moste a to v skorých ranných hodinách. Obchádzkové trasy budú odstránené v pondelok 30. marca 2020.

Práce na moste však budú aj naďalej pokračovať a to ešte po dobu 2 mesiacov. Predpokladaný termín ukončenia je pol roka pred zmluvným termínom, ktorý bol stanovený na jeseň 2020. Tento termín môže byť ovplyvnený situáciou spojenou so šírením vírusu COVID-19.

Aké práce ešte budú nasledovať? V týchto dňoch prebiehlo asfaltovanie pravej strany mosta v smere na Chrenovú a to po križovatku Mlyny, nasledovať bude ľavá strana. Odstránené bude staré žlté zábradlie pred mostom - nahradia ho zvodidlá, opravené by mali byť aj chodníky po križovatku Mlyny a na opačnej strane po križovatku s ulicou Nábrežie mládeže. Nainštalovať treba aj informačným systém.

"Po spustení premávky budeme musieť dokončiť preložku VN kábla, montáž hlásiča námrazy vrátane el. prípojky a stavebné práce pod mostom," informovala hovorkyňa SSC Mgr. Lucia Karelová.


Zmeny aj na zastávkach MHD

"V smere do centra mesta sa obnovuje pôvodná trasa liniek 2 4 8 12 13 14 15 19 23 25 32 a C35 cez zastávky Andreja Hlinku, Centro (pri Spojenej škole, smerom k UKF) a Univerzity. Ruší sa obchádzková trasa týchto liniek cez Chrenovský most a po Wilsonovom nábreží. Dočasná zastávka, zriadená na ulici Boženy Slančíkovej-Timravy, sa ruší," informuje web imhd.sk

Univerzitný most Nitra - rekonštrukcia