Aktualizované 23.3. o 20:34 o nové fotografie

Aj v mesiaci marec 2020 prebiehali práce na rekonštrukcii Univerzitného mosta v Nitre. Doprava je presmerovaná na ľavú stranu mosta v smere na Chrenovú. Na pravej strane mosta prebehla pokládka betónu a asfaltovej izolácie, vybetónovaný bol tiež chodník a osadené verejné osvetlenie. Chýba ešte osadiť zábradlie.

"V súčasnej dobe prebieha príprava šácht pri opore č.1 a č.4 na betonáž, taktiež príprava prechodových oblastí na dobetónovanie klinu. Pokládka asfaltu na pravej strane mosta až po križovatku A. Hlinku – Wilsonovo nábrežie je naplánovaná na 23. - 24.3. 2020. Následne dňa 25.3. 2020, bude doprava presmerovaná na pravú stranu, aby mohli začať práce na oprave jestvujúcej obrusnej asfaltovej vrstvy na ľavej strane od mosta po križovatku. Asfaltovanie tohto úseku je plánované na 26.3.2020," informovala portál Nitralive.sk Mgr. Lucia Karelová, hovorkyňa SSC.


Frézovanie úseku od križovatky Mlyny po most - 20. marec 2020

Frézovanie I/64 Univerzitný most Nitra, 20. marec 2020 Frézovanie I/64 Univerzitný most Nitra, 20. marec 2020 Frézovanie I/64 Univerzitný most Nitra, 20. marec 2020 Frézovanie I/64 Univerzitný most Nitra, 20. marec 2020 Frézovanie I/64 Univerzitný most Nitra, 20. marec 2020


Foto z dňa 23. marca 2020

Rekonštrukcia I/64 Univerzitný most Nitra, 23. marec 2020 Rekonštrukcia I/64 Univerzitný most Nitra, 23. marec 2020 Rekonštrukcia I/64 Univerzitný most Nitra, 23. marec 2020 Rekonštrukcia I/64 Univerzitný most Nitra, 23. marec 2020 Rekonštrukcia I/64 Univerzitný most Nitra, 23. marec 2020 Rekonštrukcia I/64 Univerzitný most Nitra, 23. marec 2020 Rekonštrukcia I/64 Univerzitný most Nitra, 23. marec 2020


Koronavírus a práce na moste

"Nástupom koronavírusu nastali viaceré problémy, ako napr. výrazne sťažené zásobovanie stavby stavebným materiálom (zatvorené predajne stavebnín), alebo problém so zabezpečením teplej stravy pre pracovníkov (zatvorené reštauračné zariadenia). Zatiaľ to stavba zvláda, avšak situácia sa mení každým dňom. V prípade, že by bol jeden zo zamestnancov pozitívny na COVID-19, znamenalo by to karanténu pre všetkých ostatných pracovníkov a okamžité prerušenie prác na neurčitú dobu, čím by bol termín spustenia premávky a ostatných dokončovacích prác v nedohľadne," skonštatovala ďalej hovorkyňa.


Most sprejazdnia do konca mesiaca, čo bude nasledovať?

Po spustení premávky bude potrebné dokončiť preložku VN kábla, montáž hlásiča námrazy vrátane el. prípojky a stavebné práce pod mostom. Časový horizont dokončenia prác na rekonštrukcii mosta je približne 2 mesiace. Aj tento termín však môže byť nepriaznivo ovplyvnený situáciou spojenou so šírením vírusu COVID-19.

Pohľad na rekonštrukciu Univerzitného mosta v priebehu marca 2020

Frézovanie I/64 Univerzitný most Nitra, 20. marec 2020 Frézovanie I/64 Univerzitný most Nitra, 20. marec 2020 Frézovanie I/64 Univerzitný most Nitra, 20. marec 2020 Frézovanie I/64 Univerzitný most Nitra, 20. marec 2020 Frézovanie I/64 Univerzitný most Nitra, 20. marec 2020 Frézovanie I/64 Univerzitný most Nitra, 20. marec 2020 Frézovanie I/64 Univerzitný most Nitra, 20. marec 2020 Frézovanie I/64 Univerzitný most Nitra, 20. marec 2020 Frézovanie I/64 Univerzitný most Nitra, 20. marec 2020 Frézovanie I/64 Univerzitný most Nitra, 20. marec 2020Zdroj: Nitralive.sk