Mesto Nitra dalo nasvietiť 4 priechody pre chodcov - ide o priechody na križovatke ulíc Levická - Plynárenská, Železničiarska pri domove dôchodcov, Štúrova - zastávka autobusu Žel. stanica Mlynárce a Topoľčianska - Belopotockého.

Zároveň mal byť vybudovaný úplne nový priechod pri Materskej škole Párovská. Ten však stále nie je dokončený a tak ani v prvý školský deň nie je použiteľný pre škôlkarov a verejnosť. Termín dokončenia prác dodávateľa bol podľa zmluvy 15. august 2017.

Priechod pri MŠ Párovská stál 14 990,80€, jeho súčasťou sú dva stožiare osvetlenia Philips s LED technológiu a výstražné svetelné gombíky zabudované vo vozovke. K sume treba pripočítať zhotovenie čiar, ktoré na priechode do dnešného dňa nenamaľovali. Potrebné je ešte upraviť chodníky do bezbariérového stavu. Všetko by malo byť hotové do konca septembra.

Či je táto cena adekvátna posúďte vy - všetkých 5 priechodov stálo dokopy 62 571,60€.

Celá Párovská ulica je v zlom stave - cesta aj chodníky potrebujú kompletnú rekonštrukciu, ako vyzerá priestor v okolí nového priechodu vidíte na foto nižšie - Krivý a zarastený trávnik od buriny, ohnutá dopravná značka, diery.

Priechod pre chodcov - Párovská ulica Nitra Priechod pre chodcov - Párovská ulica Nitra Priechod pre chodcov - Párovská ulica Nitra Priechod pre chodcov - Párovská ulica NitraZdroj: Nitralive.sk