O rekonštrukcii ulice Ľ. Okánika som písal pred pár dňami, v sobotu som si však uvedomil, že s touto rekonštrukciou nie je niečo v poriadku. Nižšie vysvetlím prečo.

K tejto rekonštrukcii som si z MsÚ Nitra vyžiadal kompletnú dokumentáciu, zaujímal ma rozsah prác, zaujímal ma chodník a dopravné značenie počas rekonštrukčných prác. Okrem mapky so zaznačeným úsekom, ktorého sa oprava týka, som dostal len čiastkové informácie.

Táto investičná akcia bola vzhľadom k zápornému stanovisku stavebného úradu k ohláseniu stavebných prác redukovaná len na súvislú opravu miestnej komunikácie Ľ. Okánika. Nový chodník teda stavebné povolenie nemá.


Zle osadené a absentujúce dočasné dopravné značenie, vodiči jazdia do protismeru

Dočasné dopravné značenie stálo podľa zmluvy 1875€ a má slúžiť počas rekonštrukcie. Na prvý pohľad je zrejmé, že niekde nastala chyba. Dočasné značenie podlieha schváleniu dopravného inšpektorátu, neverím, že ho v tejto podobe schválilo. Takže buď takéto povolenie Mesto Nitra nemá, alebo nebolo dodržané.

Pri súčasnom značení, ktoré som si bol pozrieť v sobotu 26.9.2017, nie je možné vojsť motorovým vozidlom na Ľ. Okánika a ulice vyznačené zeleným v nižšie priloženej mapke. Aktuálne teda všetky vozidlá jazdia do protismeru a zákazu. Dopravné značenie je navyše nezmyselné.

Ľ. Okánika - situácia dočasné značenie


Obchádzková trasa nie je vyznačená

Ľ. Okánika - situácia dočasné značenie


Zákaz vjazdu je zrušený ale až v zákaze vjazdu. Touto cestou sa jazdí momentálne k bytovkám vyznačeným zelenou v mapke

Ľ. Okánika - situácia dočasné značenie

Fotogaléria

Ľ. Okánika - situácia dočasné značenie Ľ. Okánika - situácia dočasné značenie Ľ. Okánika - situácia dočasné značenie Ľ. Okánika - situácia dočasné značenie Ľ. Okánika - situácia dočasné značenie Ľ. Okánika - situácia dočasné značenie Ľ. Okánika - situácia dočasné značenie Ľ. Okánika - situácia dočasné značenie Ľ. Okánika - situácia dočasné značenie Ľ. Okánika - situácia dočasné značenie Ľ. Okánika - situácia dočasné značenie Ľ. Okánika - situácia dočasné značenieZdroj: Nitralive.sk