Prepojenie rýchlostný ciest R1 a R2 cestou R8 v koridore Nitra - Topoľčany - Bánovce nad Bebravou


Cieľom stavby
je prepojenie rýchlostných ciest R1 a R2 rýchlostnou cestou R8 v koridore Nitra – Topoľčany – Bánovce nad Bebravou.

Plánovaná rýchlostná cesta R8 prepojí stredné Ponitrie so sieťou diaľnic a rýchlostných ciest, čím sa zlepší dopravná dostupnosť celého regiónu a zintenzívni sa jeho hospodársky rozvoj. Zároveň sa zvýši bezpečnosť cestnej dopravy v tomto husto zastavanom území.

Trasa rýchlostnej cesty R1 je definovaná : Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom –
Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok. Dotknutý úsek Trnava – Nitra je v prevádzke a v tomto úseku
je súčasťou európskej cesty E-58 a E-571.

Trasa rýchlostnej cesty R2 je definovaná: Trenčín križovatka D1 – Prievidza – Žiar nad Hronom
–Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice. Dotknutý úsek Ruskovce – Pravotice je v
stupni spracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie a v tomto úseku je súčasťou európskej cesty
E-572.

Termíny výstavby (predpoklad z roku 2010)

I. etapa: Nitra - Topoľčany, začiatok výstavby 2013, ukončenie 2016 II. etapa: Topoľčany - Ostratice (Solčianky), začiatok 2016, ukončenie 2025 III. etapa: Ostratice - rýchlostná cesta R2, začiatok 2028, ukončenie 2035


Navrhované varianty trasy rýchlostnej cesty R8 medzi Nitrou a rýchlostnou cestou R2 sú
navrhnuté v kategórii R 24,5/120.

Variant 1 – červený
Kategória rýchlostnej cesty je R 24,5/120 o celkovej dĺžke 54,641 16 km
Variant 2 – modrý
Kategória rýchlostnej cesty je R 24,5/120 o celkovej dĺžke 56,542 03 km
Variant 3 – fialový
Kategória rýchlostnej cesty je R 24,5/120 o celkovej dĺžke 53,749 25 km

Variant 4 - zelený = víťazný variant

Kategória rýchlostnej cesty je R 24,5/120 o celkovej dĺžke 54,885 kmDiskusiu k téme R8 nájdete v našom Diskusnom fóre (kliknite sem)

Informácie o R8 nájdete aj na diskusnom fóre Diaľnice info (kliknite sem)