NITRA 24. apríla 2009 - uzávierka komunikácií v súvislosti s výstavbou novej cesty a chodníkov pri budúcom nákupnom centre Galéria Mlyny

 

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Česko-slovenskej armády po etapách, v časti od cesty I/64 - Štúrova za križovanie s miestnu komunikáciu Chalupkova.
T E R M Í N  U Z Á V I E R K Y :
I. etapa – rekonštrukcia pravá strana ( na strane obchodného centra )
20.4.2009 od 18.00 h. do 31.5.2009 do 24.00 h.
II. etapa - rekonštrukcia ľavá strana ( na strane internátu SPÚ )
1.6.2009 od 00.00 h. do 19.6.2009 do 24.00 h.
Úplná uzávierka chodníka na ul. Štúrova (úsek od križovatky s ulicou Štefánikova po ulicu Československej armády )
T E R M Í N  U Z Á V I E R K Y :
17.04.2009 od 07 00 h. – 03.05.2009 do20 00 h.
foto: Bobface
-m-