Zámer výstavby cyklotrasy z mestskej časti Mlynárce cez Diely na Klokočinu je starý vyše 8 rokov. Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podalo mesto Nitra 21. októbra 2015 a 17. februára 2016 sa začalo stavebné konanie. Za primátora Hattasa nastala zmena v projektovej dokumentácii. Dôvodom bolo nevydanie súhlasu Krajským dopravným inšpektorátom v Nitre na dopravné značenie na cyklotrasu. V októbri 2021 som písal o informácii, že mesto pracuje na úprave projektu, následne prebehlo zmenové konanie na ministerstve, verejné obstarávanie a v súčasnosti prebieha realizácia výstavby cyklotrasy.

Veľkou zmenou je skrátenie cyklotrasy, pôvodne mala viesť po cyklotrasu na Dolnočermánskej ulici medzi Lidlom a Family Centrom, skrátená verzia končí na križovatke Kmeťova x Hviezdoslavova. Spolu pribudne 8 kusov stĺpov verejného osvetlenia, bude potrebné preložiť 7 kusov stĺpov.

ℹ️ Zhotoviteľ: Baumann Nitra, s.r.o.
🚲 Dĺžka trasy: 2739,72m

📶 Počet úsekov: 9

↘️ Trasovanie: na Dubíkovej ulici po ceste, na Kmeťovej po Viničky nový chodník, zvyšok po existujúcich chodníkoch
💶 Náklady: 1,3 milióna eur

🏗️ Začiatok výstavby: február 2023

🎉 Ukončenie výstavby: október 2023

Rozkopaný je kompletne celý úsek, trasu si pozrieme postupne pomocou fotografií.

Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina

Dubíkova ulica - začiatok cyklotrasy

Cyklotrasa začína na zaslepenej Dubíkovej ulici (obratisko autobusov MHD) v dotyku s Bratislavskou ulicou. Nadviaže na úsek budúcej cyklotrasy Vodná - Zelokvet v mieste priechodu pre chodcov k mostu k Zelokvetu. Na tejto ulici je cyklotrasa navrhnutá ako cyklistický koridor priamo na vozovke po jej oboch stranách až po križovatku so Štúrovou ulicou.

Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina

Štúrova - Pražská

Trasa prechádza po ľavej strane cesty v smere na Kynek, križuje železnicu cez nové priecestie pre cyklistov a chodcov. To vznikne vedľa cestného železničného priecestia, priechod cez trať pre cyklistov bude vybavený dvomi výstražníkmi so závorami. Obe priecestia budú ovládané súčasne.

Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina

Kmeťova v úsekoch od Pražskej po Viničky

Od križovatky s Pražskou vedie cyklotrasa po pravej strane cesty, budovaný je nový cyklochodník, ktorý sa za križovatkou s Viničkami napojí na existujúci chodník.

Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina

Kmeťova v úsekoch Popradská - Murániho - Partizánska - Beethovenova - Bizetova - Hviezdoslavova

Cyklotrasa vedie po existujúcom chodníku, ktorý prechádza rekonštrukciou, jednotlivé cesty križuje cez nové priechody pre chodcov.

Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina

Je smutné, že sa tento chodník dlhé roky nedočkal opravy, vyriešiť to musela až cyklotrasa

Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina

Pokračujeme ďalej..

Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina

Na záver pohľad na chodník na Hviezdoslavovej triede, kadiaľ mala tiež táto cyklotrasa viesť, neskôr bola skrátená. Medzi novou cyklotrasou a cyklotrasou pri Family centre nebude prepojenie

Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina


Mapa - cyklotrasy v Nitre
Zdroj: Nitralive.sk