Komplex bytov a polyfunkcie v tesnom dotyku s brezovým hájom

Komplex štyroch bytových domov plánuje postaviť v blízkosti brezového hájika Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra zastúpená splnomocneným zástupcom - spoločnosťou BB Development, s.r.o.. Výstavba mala pôvodne odštartovať v mesiaci apríl 2011, s výstavbou sa však stále nezačalo. Ku dňu 14.2.2012 podal navrhovateľ žiadosť na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V žiadosti sa spomínajú 4 bytové domy s výškou 4, 5 a 6 podlaží. Nájdeme tu aj multifunkčné športovisko a detské ihrisko. Chýbať by nemali ani wellness centrum, kaviarne a kancelárie. Vjazd ku komplexu bude z Lomnickej ulice. Parkovanie bude v podzemnej garáži, kde je navrhnutých 181 miest, pred samotnými bytovkami bude 68 miest. Na susedných pozemkoch sa nachádza predajňa Toyota a hospic.

Lokalita: v blízkosti brezového hájika a Chrenovskej ulice, za predajňou Toyota
Investor: BB development
Počet bytov: 154
Rozloha bytov: 10 069 m2
Administratíva a služby: 996m2
Počet podlaží: 6 až 4
Iné: wellness a kaviarne, viacúčelové športovisko, detské ihrisko
Parkovanie: podzemná garáž - 113 parkovacích miest
Rozloha bytov: 10 069 m2
Začiatok výstavby: neznámy, pôvodný termín - apríl 2011
Ukončenie výstavby: neznáme, pôvodný termín - apríl 2013
Náklady na stavbu: zatiaľ investor nevie odhadnúť

Vizualizácie z roku 2008Zdroj: eia.enviroportal.sk, Vizualizácie: Barak.sk