Na ulici Parkové nábrežie pribudol nový dočasný plot okolo pozemku, ktorý je ohraničený chodníkom zo strany ulice a zo strany rieky a tiež zo strany Mostnej ulice. Viac asi napovie výbeh pre psov, ktorý sa nachádza na tomto páse zelene. Pozemok patrí k vedľajším pozemkom, na ktorých sa nachádza parkovisko. To bolo tiež oplotené vo februári 2020. O výstavbe bytoviek sa hovorí už od roku 2009. Či nové oplotenie znamená posun v projekte nie je známe. Stavebník má právoplatné stavebné povolenie z 21. apríla 2022, právoplatné je od 16. mája 2022.

Pozemky s parcelným číslom 273/1 a 273/2 predalo spoločnosti SALS s.r.o. mesto Nitra v roku 2007, spoločnosť má dlhé roky záujem o výstavbu bytového komplexu "Obytný súbor Parkové nábrežie Nitra". Stavebné povolenie bolo vydané ešte v novembri 2019 avšak nenadobudlo právoplatnosť, dňa 27.12.2019 bolo voči nemu podané odvolanie. Dňa 11.02.2020 bol spis postúpený na Okresný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie štátnej stavebnej správy. Nové je právoplatné ako uvádzam vyššie od 16. mája 2022.

V štyroch objektov by malo byť spolu 182 bytov, bytovky budú mať 3+1 ustúpené podlažie. Výstavba potrvá 2 roky. Proti výstavbe spísali obyvatelia priľahlých bytoviek petíciu. Pozemok predalo súkromníkovi mesto Nitra ešte v roku 2007.

Čo bude s výbehom pre psov?

"Vzhľadom na majetkovo-právne vzťahy k územiu v danej lokalite sa bude mesto musieť vysporiadať s existujúcim výbehom pre psov. Pravdepodobne dôjde k jeho presunu v rámci danej lokality," odpovedal na moju otázku hovorca Nitry Tomáš Holúbek.

Jediná známa vizualizácia z roku 2009

Obytný súbor Parkové nábrežie Nitra

O zámere investora stavať byty ste sa mohli na Nitralive dočítať v roku 2016 v článku Obytný súbor Parkové nábrežie - nové byty pri rieke Nitra?

V roku 2020 spísali obyvatelia petíciu protí výstavbe bytoviek s názvom "Neberte nám zeleň a miesto na parkovanie".

Obytný súbor Parkové nábrežie NitraZdroj: Nitralive.sk