Spoločnosť Šindolka Residences s.r.o. pripravuje na Šindolke výstavbu troch polyfunkčných budov. Ide o pozemky pri novej križovatke Šindolka medzi miestnymi komunikáciami Dražovská ulica a Slnečná dolina. Zámer bol predložený na posúdzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) v marci 2023. V danej lokalite boli v súvislosti s výstavbou križovatky I/64 Šindolka vybudované aj pešie a cestné komunikácie spolu s osvetlením a zastávkou MHD. Štvrť má do budúcna potenciál rozvoja podobne ako napríklad Párovské lúky.

Názov: Šindolka Residence
Lokalita: Šindolka (k.ú. Zobor), ohraničený zástavbou rodinných domov a areálom strednej odbornej školy a komunikáciou I/64
Umiestnenie podľa ÚPN Šindolka I, sektor D, bloky D1, D2, D3, D4, D5, D6
Typ: Polyfunkčná zástavba, bývanie a občianska vybavenosť
Objekty: D6, D12, D345
Vybavenosť: jasle/materská škola
Počet bytov: 365
Počet parkovacích miest: 463
Iné: zeleň, mobiliár
Začiatok výstavby: Q4 2024
Ukončenie výstavby: Q4 2026
Náklady: 35-miliónov eur

Vizualizácia + lokalita

Súbor polyfunkčných bytových domov Šindolka Residence Súbor polyfunkčných bytových domov Šindolka Residence

Fotogaléria lokality
Súbor polyfunkčných bytových domov Šindolka Residence Súbor polyfunkčných bytových domov Šindolka Residence Súbor polyfunkčných bytových domov Šindolka Residence Súbor polyfunkčných bytových domov Šindolka Residence Súbor polyfunkčných bytových domov Šindolka ResidenceZdroj: Nitralive.sk, foto Nitralive.sk, vizualizácia EIA enviroportál