Na Podzámskej ulici v časti, kde sa nachádza jednosmerka k Župnému námestiu, vyrastie "Bytový dom pod hradom". Ide o pozemok, kde sídli firma Orstap - viď nákres nižšie. Majiteľ firmu presťahuje, je aj investorom zámeru výstavby bytového domu.

Bytový dom bude mať 1 podzemné podlažie určené na parkovanie, kapacita 44 miest a 3 nadzemné podlažia vrátane obytného podkrovia. Spolu sa bude v bytovom dome nachádzať 34 bytov.

Bytový dom pod hradom, Nitra

Vizualizácie

Bytový dom pod hradom, Nitra Bytový dom pod hradom, Nitra Bytový dom pod hradom, Nitra Bytový dom pod hradom, Nitra Bytový dom pod hradom, Nitra Bytový dom pod hradom, Nitra


Na priľahlý pozemok boli privezené kontajnery, ktoré Nitrančanov pobúrili. Na pozemku, kde boli umiestnené, sa pripravuje výstavba ďaľšieho projektu - "Polyfunkčná budova Podzámska ulica". Za týmto zámerom stojí pán Lipovský, spolumajiteľ spoločnosti L&Š.

Kontajnery teda nesúvisia s výstavbou bytového domu.

Bytový dom pod hradom, Nitra Bytový dom pod hradom, Nitra


Mestské zastupiteľstvo v Nitre bude 23. novembra hlasovať o prenájme časti pozemku, ktorý patrí Mestu Nitra. Tento pozemok bude investor využívať počas výstavby, po jej ukončení bude uzatvorená nájomná zmluva už len na časť, teda na výmeru novovybudovaného vjazdu.Zdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk - materiál č.1193-2017