Z hotela Olympia spraví mesto nájomné byty

Z hotela Olympia, ktorý sa nachádza pri atletickom štadióne na sídlisku Chrenová spraví mesto bytový dom. Rozhodli tak poslanci na 38. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Nitre. Mesto tak získa 63 nových bytov pre žiadateľov, uprednostnené budú mladé rodiny s deťmi. Spolu s budovou získa mesto aj reštauračné a kuchynské priestory, ktoré bude možné využiť pre zabezpečenie stravovania pre dôchodcov a tiež sa vytvorí priestor pre organizovanie spoločenských aktivít mesta.

Sídlisko Chrenová z výškového paneláku

Náklady na prebudovanie činia podľa návrhu 460-tisíc eur, z toho približne 250-tisíc eur vyplatí mesto terajšiemu nájomcovi firme Unitrans spol. s.r.o. z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu pred uplynutím doby nájmu. Firma má budovu hotela v prenájme do roku 2015. V sume je zahrnuté: nové technologické vybavenie kuchyne, zariadenie reštauračných priestorov, zariadenie spoločenských priestorov, zariadenie ubytovacích priestorov.

Hotel Olympia

Lokalita: sídlisko Chrenová, Nitra Počet izieb: 94
Počet lôžok: 150
Iné: reštaurácia, 3 salóniky
Kapacita reštaurácie: 96 miest

Bytový dom Olympia (plánovaný)

Plánovaný počet bytov: 63
Z toho jednoizbových: 56
Garzóniek: 7
Druh bytov: nájomné
Plánovaný rok prestavby: 2014
Predpokladané náklady: 460-tisíc eur

Fotogaléria

Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk