Pokračovanie výstavby bytových domov na sídlisku Diely

Postavených má byť 96 bytov na 6-tich poschodiach a dvojpodlažné parkovisko. Vrchná časť parkoviska by mala slúžiť obyvateľov Viničiek - okolo 50 miest a spodných 96 parkovacích miest pripadne novým bytom. Na vizualizáciách je znázornená aj fontána, ktorá tam však určite nebude, z čoho sa môžu ľudia cítiť oklamaní. Vizualizácie sú skresľujúce - plánované byty sú oproti existujúcim podstatne menšie pričom výškou budú zhruba rovnaké ako tie existujúce na Viničkách. Podľa našich informácií malo mesto postaviť pôvodne jeden vysoký panelák, neskôr projekt prispôsobili a "poľudštili", stáť budú dva 6- poschodové bytové domy. S výstavbou by sa mohlo začať tento rok. Tretí bytový dom zatiaľ nemá spracovanú projektovú dokumentáciu.

Mesto Nitra plánuje počas ďalších štyroch rokov (2011-2014) postaviť približne 300 nájomných bytov, ktoré by mali pokryť dopyt po nájomných štartovacích bytoch pre mladé rodiny v Nitre.

Začiatok výstavby: (2013?) od mesta sme nedostali odpoveď ohľadom začiatku výstavby
Ukončenie výstavby: 01/2015
Uvedenie do prevádzky: 05/2015
Počet parkovacích miest: 214
Parcelné číslo: 425/78; 559/7; 425/62
Aktuálny stav k 20.2.2013: vydané všetky stavebné povolenia na bytové domy C 405 a BD C 406. Na BD C 307 je vydané územné rozhodnutie a k realizácii je potrebné spracovať realizačnú projektovú dokumentáciu.

Miesto plánovanej výstavby

Vizualizácie
Tiež si prečítajte

Bytové domy Diely IV

Petícia protí výstavbe bytov na Viničkách


Zdroj: Nitralive.sk