Na budove Lipa na sídlisku Chrenová prebieha rekonštrukcia hliníkovej fasády. Ide o blok B - časť, kde v prenájme sídli niekoľko prevádzok ako posilňovňa Gym klub, zmrzlina Mimoza, pizza Fusione a ďalšie. Časť A je samotná budova kina Lipa, časť C patrí Nitrazdroju.

Zhotoviteľom je firma JOMAKSTAV s.r.o., obstarávacia cena cez verejné obstarávanie činí 162-tisíc eur vrátane DPH. K tejto sume však mestské zastupiteľstvo schválilo aj sumu 14-tisíc eur za práce naviac, tie požadoval Výbor mestskej časti Chrenová. Stavenisko bolo odovzdané v marci 2023.

Rekonštrukcia budovy Kino Lipa

O rekonštrukcii oboch častí A a B sa hovorí už roky, v roku 2021 sme sa zúčastnili brífingu mesta Nitra, kde bol predstavený zámer revitalizácie časti C a teda budovy kina Lipa. Spracovaná bola projektová dokumentácia, investícia má vydané aj stavebné povolenie. Problémom boli len financie na samotnú rekonštrukciu, v máji však mestské zastupiteľstvo schválilo 10-miliónový úver, v ktorom je zahrnutá aj rekonštrukcia kina Lipa. Náklady sú vyčíslené na 1 273 911,89 eur.

Medzitým sa z budovy odsťahovali niekoľko nájomcov, mesto sa tak podľa môjho názoru uponáhlalo a prichádza o nájomné. Mesto na rekonštrukciu nemalo schválené peniaze.

Kino Lipa Nitra

Pešia zóna a celý priestor potrebujú rekonštrukciu

Námestie pred Lipou bolo nedávno zrekonštruované, odstránený bol aj problém so zásobovaním, kedy dodávky jazdili cez námestie k budove. Na ulici pribudol aj nový prístrešok MHD. Problematická zostáva časť, ktorú vlastní Nitrazdroj - priestor je neupravený, namiesto trávnatých plôch sú vyšlapané cestičky z parkoviska, asfalt je plný výtlkov, samotná budova (časť C) je v zlom stave. Priestor by si zaslúžil kompletnú revitalizáciu, na mieste by vznikla pekná pešia zóna.

Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra


Budova Kino Lipa

Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra Kino Lipa Nitra

Fotogaléria - takto sme zachytili stav interiéru kina v roku 2013

Pohľad do premietacej miestnosti

Kino Lipa Nitra interiér 2013


Takto to vyzerá pod hľadiskom

Kino Lipa Nitra interiér 2013


Pohľad na kinosálu z premietacej miestnosti

Kino Lipa Nitra interiér 2013

Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013 Kino Lipa Nitra interiér 2013

Zdroj: Nitralive.sk