Mestská tržnica v Nitre postupne prechádza zmenami. Zámer pretvoriť tržnicu prezentuje radnica od roku 2019. Priestor by mal časom služiť aj pre potreby kultúrnych podujatí, mala by byť miestom, ktoré žije aj mimo predajných hodín stánkov a obchodíkov. Mali by sa tu nachádzať aj kaviarne a reštaurácie / gastro zóna a sedenie.

Aké práce boli doteraz vykonané?

?️ Výmena historických okien - spolu je na tržnici 175 okien, cieľom je ich postupná výmena. Mesto vybralo v súťaži firmu, ktorá počas najbližších 2 rokov obnoví spolu 38 okien.
?️ Demontáž "vizuálneho smogu" - reklama, prístrešky, ale aj rôzne schátrané dočasné stánky, ktoré sa nachádzali v uličke od Štúrovej ulice.

Aktuálne získalo mesto dotáciu 12-tisíc eur z programu Obnovme si svoj dom cez Ministerstvo kultúry SR na prípravnú projektovú dokumentáciu k obnove fasády a projektovú dokumentáciu realizačného projektu vlhkostnej sanácie budovy.

V roku 2022 oživil priestor tržnice projekt "Verejný skleník", ktorý vznikol v spolupráci spoločnosti dm drogerie markt, Ústavu krajinnej architektúry SPU a projektu Nitra 2026 – Kandidát na európske hlavné mesto kultúry.

Verejný skleník, Nitra

ℹ️ Mestská tržnica známa v minulosti aj ako Kasárne bola postavená v rokoch 1889 až 1890 a v rokoch výstavby sa nachádzala za mestskými hradbami. Budova slúžila ako kasárne pre 60. prápor domobrany. Objekt tržnice ja národnou kultúrnou pamiatkou.Zdroj: Nitralive.sk, mesto Nitra