V máji som zverejnil informáciu o vyhlásení Architektonickej súťaže „Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova“. Vyhlasovateľom súťaže bola spoločnosť BELEVIS Construction, s.r.o.

"Cieľom súťaže je výber najvhodnejšieho riešenia reprezentatívnej stavby v centre Mesta Nitra, ktorá sa stane vlajkovou loďou investora, jeho sídlom a teda dotvorí jeho identitu. Investor kladie vysoké požiadavky na kvalitu architektonického riešenia, napriek neobvyklej a komplikovanej zastavovacej schéme." píše sa v súťažných podmienkach.

Víťazným sa stál návrh číslo 9 od Sadovsky & Architects, Bratislava. Vyhodnotenie súťaže nájdete na webe Archinfo

Od súťaže po realizáciu je však ešte dlhá cesta. Investor bude musieť dopracovať štúdiu, konzultovať ju s Úradom hlavného architekta na MsÚ v Nitre, ďalej s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre, následne po schválení územné a stavebné konanie.

(zdroj vizualizácií: www.archinfo.sk)

Polyfunkčný dom Štúrova


Pozemok, na ktorom sa plánuje výstavba je v súčasnosti nevyužívaný. Ide o trávnatý pás za zastávkou MHD v dotyku s budovou OD Tesco. Architekti sa budú musieť popasovať s veľkosťou pozemku, tvarom a faktom, že popri chodníku by mala prechádzať aj cyklotrasa, zachovaná musí byť aj zastávka MHD. V minulosti bola na tomto mieste zástavba domov, ktoré boli odstránené na prelome 60.-70. rokov 20. storočia z dôvodu výstavby obchodného domu Prior. Výstavbou polyfunkčného domu vznikne nová ulička. V tomto priestore sa v minulosti nachádzala Dolnotabánska ulica.

Očakávané zloženie budúcej budovy: v podzemí parkovanie s uvažovaným výťahom pre automobily, na prvom a druhom podlaží prenajímateľné prevádzky, na treťom a štvrtom podlaží administratívne priestory na prenájom, na piatom ustúpenom podlaží administratívne priestory investora.

Na vedľajšom pozemku v priestore dnešnej reklamnej obrazovky sa uvažuje s výstavbou budovy - v roku 2017 sa projekt označoval ako Polyfunkčný dom Maják. Tento projekt však nesúvisí s výstavbou polyfunkčného domu.


Staršia vizualizácia, kde je znázornený aj spomínaný susedný projekt "Maják"

Polyfunkčný dom Štúrova, Nitra


Pohľad na lokalitu

Polyfunkčný dom Štúrova, Nitra Polyfunkčný dom Štúrova, Nitra Polyfunkčný dom Štúrova, Nitra Polyfunkčný dom Štúrova, NitraZdroj: Nitralive.sk