Spolu so škôlkou v bývalých kasárňach sa počet škôlkarov v mestských škôlkach zvýši o takmer dvesto.

Novú Materskú školu Na Hôrke otvorili dnes na Dieloch. Budovu škôlky, ktorá je v priestoroch rovnomennej základnej školy, rekonštruovali vo viacerých etapách od novembra 2019.

Celkové náklady na stavbu presiahli 290-tisíc eur. Väčšinu financií pokryli „európske“ peniaze z Integrovaného regionálneho operačného programu. Mesto Nitra sa na financovaní škôlky podieľalo piatimi percentami, čo predstavuje sumu takmer 15-tisíc eur.

Práce na prvých troch stavebných objektoch sa začali 11. novembra 2019. V rámci nich sa vytvorili dve triedy pre celkovo 45 detí.

„Mesto sa rozrastá, obyvateľov je viac aj na sídliskách. Aby v našom meste ľudia chceli bývať, je naozaj veľmi dôležité mať vybudovanú dobrú infraštruktúru, a k tomu patria aj škôlky s dostatočnou kapacitou. Na Dieloch dnes žije mnoho mladých rodín, ktorým nová škôlka uľahčí bežné fungovanie,“ povedal primátor Marek Hattas.

V budove škôlky pribudol aj výťah, čím sa vstupy do priestorov stali bezbariérové. Škôlka sa dočkala dopravného aj klasického ihriska i exteriérovej učebne.

V areáli pribudli oddychové prvky aj zeleň. Zaujímavosťou je pocitový chodník ku kolotoču, ktorý je vytvorený z viacerých materiálov.

Okrem Materskej školy Na Hôrke privíta detí aj ďalšia nová nitrianska škôlka – Materská škola Dobšinského. Za takmer tri milióny eur ju dokončili v areáli bývalých kasární na Zobore. Má šesť tried, v každej bude po 24 detí. Zápisy do tejto škôlky sa očakávajú v prvej polovici septembra.


V Nitre Na Hôrke dnes otvorili novú škôlku V Nitre Na Hôrke dnes otvorili novú škôlku
Zdroj: Mesto Nitra