Urbanistický koncept Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre ovplyvnil výraz celého mesta

Areál SPU patrí k najvyššie hodnoteným architektúram Slovenska 20.storočia, svedčí o tom aj ocenenie "Cena Dušana Jurkoviča", ktorú udeľuje Spolok architektov Slovenska (SAS) autorovi alebo autorskému kolektívu za realizované architektonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku. V roku 2001 získala SPU v celonárodnej ankete ocenenie Stavba storočia v kategórii Občianske stavby. SPU vznikla v roku 1952 ako Vysoká škola poľnohospodárska, v roku 1996 bola premenovaná na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.

Dominantným prvok areálu je Aula maxima s priemerom 36 metrov a kapacitou 600 miest, ktorá je otvorená aj pre verejnosť. Vo výškovej deväťpodlažnej budove sídli rektorát a teoretické triedy, v sedempodlažných pavilónoch (agronomický, zootechnický a technologický s pitevňami) sú laboratóriá. V areáli sa tiež nachádza botanická záhrada.

Prečítajte si rozhovor s autorom projektu architektom Vladimírom Dedečkom

Objekty: 9 a 7-podlažné budovy, Aula, botanická záhrada
Projekt: 1956 - 1960
Realizácia: 1961 - 1966
Autori: Vladimír Dedeček, Rudolf Miňovský
Interiér: Jaroslav Nemec
Statika: Karol Mesík, Jozef Bučko, Ľudovít Farkaš, Jozef Poštulka

Aula SPU Nitra ČB foto


Fotogaléria
Zdroj: Wikipédia, Panoramio, foto Nitralive.sk