Tri divadlá najprv pripravia vlastnú verziu hry, ktorá bude pozostávať z vopred určených scén zo života Juraja Jánošíka. Zo scénok potom spoločná porota vyberie tie najlepšie, ktoré poskladá do jednej medzinárodnej inscenácie


NITRA 16. marca (SITA) - Premiéru slovenskej časti medzinárodnej inscenácie Jánošík, Jánošík? Jánošík!, uvedie Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 14. apríla. Slovensko - česko - poľský projekt vznikol na základe dlhodobej spolupráce a priateľstva Starého divadla, Divadla DRAK z Hradca Králové a Teatra Lalka z Varšavy. Každé z nich najprv pripraví vlastnú verziu hry, ktorá bude pozostávať z vopred určených scén zo života Juraja Jánošíka. Zo scénok jednotlivých divadiel potom spoločná porota vyberie tie najlepšie, ktoré poskladá do jednej medzinárodnej inscenácie. “Cieľom tvorcov je vytvoriť nový, súčasný, nepietny a nenostalgický pohľad na jánošíkovskú legendu,” informovala agentúru SITA dramaturgička inscenácie Veronika Gabčíková. Výsledkom tohto projektu by malo byť vzájomné spoznávanie sa a približovanie troch stredoeurópskych kultúr, ktorých spoločné i rozdielne črty vyniknú práve na základe spracovania totožnej témy.

Spoločné kontúry a styčné body inscenácií vznikali na piatich pracovných stretnutiach. Hlavnou myšlienkou všetkých troch inscenácií sa po vzájomnej dohode stal Jánošík ako symbol vnútornej slobody, po ktorej každý túži. Tvorcovia zároveň určili sedem základných životných udalostí Jánošíka, pričom jednu z nosných udalostí, ktorá dostala názov Život Jánošíka, ďalej rozdelili na osem úsekov. Vzniklo tak 15 situácií, každá z nich má trvať tri minúty. Dôležitou súčasťou scénografie je sedem predmetov, ktoré sa na javisku musia objaviť.


Česká inscenácia Jánošík sa už s mimoriadnym diváckym ohlasom hrá od 1. marca. Jej režisérom, dramaturgom a scenáristom je Jakub Krofta. Na 25. marca je naplánovaná premiéra poľskej časti projektu, ktorej režisérom je Lukasz Kos. Po premiérach jednotlivých inscenácií má nasledovať spoločné sústredenie všetkých troch divadiel v Terchovej. Spoločnú hru budú môcť diváci vidieť 10. mája na medzinárodnom festivale divadiel krajín V4 Stretnutie v Starom divadle v Nitre. Odtiaľ poputuje do Hradca Králové, Varšavy, Ostravy a ďalších miest.

V slovenskej inscenácii Jánošík v réžii Ondreja Spišáka hrajú Radovan Hudec, Lucia Korená, Rudo Kratochvíl, Miloš Kusenda, Katarína Petrusová, Agáta Solčianska, Roman Valkovič a Milan Vojtela. Autorom scenára je Jozef Mokoš, scénografom Szilárd Borárosz a autorom hudby Eugen Gnoth.

Prvým podnetom pre tento projekt bola snaha pripomenúť si tvorcov mimoriadne úspešného umeleckého projektu z roku 1975 - spoločnú slovensko-česko-poľskú inscenáciu Jánošík. Vytvorili ju členovia Divadla DRAK z Hradca Králové, poznaňského Teatra Marcinek a Krajského bábkového divadla Banská Bystrica.

Zdroj: (SITA, mp;mt), 201003160163, ilustračná fotografia na titulke NitraLive!