6. ročník uzavrel recitál švédskeho organistu Jörgena Lindströma

Medzinárodný festival Ars Organi Nitra sa teší od svojich počiatkov vysokej návštevnosti a záujmu hudbymilovného publika z Nitry a širokého okolia. Inak tomu nebolo ani na tohtoročnom 6. ročníku, ktorý v poslednú májovú nedeľu v piaristickom Kostole sv. Ladislava uzavrel recitál švédskeho organistu Jörgena Lindströma.

„Dramaturgia festivalu sa tohto roku niesla v znamení premiér. Podľa odozvy poslucháčov sa domnievam, že náš zámer spojiť jednotlivé koncerty spoločným motívom urobila z festivalu veľkú medzinárodnú premiéru. Renomé nitrianskeho festivalu z roka na rok stúpa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Teší ma, že organové umenie má v Nitre množstvo priaznivcov, ktorí si radi vychutnajú známe i menej známe organové diela v interpretácii špičkových umelcov z mnohých krajín.“ zhodnotila podujatie jeho umelecká riaditeľka a zakladateľka Mária Plšeková.

Švédske pastorále

Ako túto mozaiku dotvoril posledný účinkujúci Jorgen Lindstrom? Na úvod zaradil dve krátke skladby od klasikov európskej organovej literatúry J. S. Bacha a D. Buxtehudeho. Potom mu už nič nebránilo v tom, aby veľkoryso odpichol večerný recitál a prezentáciu švédskej národnej organovej tvorby. Vybral si na to štyroch autorov z konca 19. a prvej polovice 20. storočia – H. Fryklöfa, O. Lindberga, G. Hägga a O. Olssona. V ich tónoch bolo cítiť šum vetra vo večne zelenej prírode podmanivého Švédska, špľachot vĺn chladnej morskej vody, zubaté slnko i tanec plachých víl a huncútstva lesných škriatkov...

Efektná gradácia

Vidno, že Lindström je aj pedagóg. Pretože špecifickú harmóniu a jedinečnú melodiku severského umenia dávkoval poslucháčom postupne. Od najjednoduchších melancholických opusov až po umeleckú a interpretačnú gradáciu v podobe monumentálnej bodky koncertu i festivalu vo veľkom štýle Koncertnej fantázie Oskara Lindberga. Nitra má o jedno hodnotné a zmysluplné podujatie viac. Nech žije medzinárodný hudobný festival Ars Organi Nitra 2014.

Fotogaléria


Zdroj: Silvia Struhárová, foto Archív Ars Organi