Fotografie z výstavy Agrokomplex v priebehu rokov 1974 až 2003

Pozrite si staré fotografie z výstavy Agrokomplex v Nitre v priebehu rokov 1974 až 2003. Všimnite si masy ľudí, ktoré chodili na výstavu, zaujímavý je tiež pohľad na výstavbu samotného výstaviska. Za fotografie ďakujeme výstavisku Agrokomplex.

Pohľady na výstavbu výstaviska Agrokomplex v Nitre

Výstava Agrokomplex - rok 1974

Výstava Agrokomplex - rok 1983

Výstava Agrokomplex - rok 1993

Výstava Agrokomplex - rok 2003