V Nitre ožíva spisovateľka Zlata Dônčová.

Náš človek je naozaj slabo informovaný v národných dejinách. Vie málo o našej minulosti, čo umocňuje aj jeho labilitu,“ povedala spisovateľka Zlata Dônčová už pre mnohými rokmi. Našťastie sa stále nájdu ľudia, ktorí šíria osvetu – silou svojej vôle, cez prekážky, oddane a bez nárokov na slávu.

Vedeli ste, že spisovateľka Zlata Dônčová – autorka mnohých románov s historickou témou zo slovenských národných dejín – je pochovaná na mestskom cintoríne v Nitre? Vedeli ste, že jej vrcholný román Traja kniežací jazdci z obdobia vlády kniežaťa Pribinu bol celosvetovo vyhodnotený za najlepšie dielo o sv. Gorazdovi?

Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej 2012

Keď v roku 2005 Krajské osvetové stredisko v Nitre začalo organizovať literárno-výtvarnú súťaž O cenu Zlaty Dônčovej, rozhodla sa Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre vyhľadať väzby spisovateľky na náš región.

Po rokoch práce môžeme dnes autorkám – Mgr. Tatiane Némethovej, Helene Mišákovej a Viole Bielikovej – poďakovať za Personálnu bibliografiu Z. Dônčovej, ktorú uviedli do života v priestoroch KOS, Nitra dňa 6.6.2012. A nestalo sa tak náhodne. V týchto dňoch KOS, Nitra vystavuje diela žiakov MŠ, ZŠ a SŠ z celého Slovenska zapojených práve do spomínanej literárno-výtvarnej súťaže. Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo 8.6.2012. V tomto roku je špeciálny priestor vyhradený dielam s cyrilo-metodskou tematikou a diela detí skutočne vyrážajú dych.

Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej 2012

Dňa 11.6.2012 o 11,00 organizovalo KOS, Nitra pre žiakov ZŠ besedu venovanú románu Traja kniežací jazdci, ktorá im priblíži nielen samotný román, ale tiež prácu historika a spisovateľa, to ako historický román vzniká a v čom spočíva jeho hodnota.

Ocenení a vystavujúci autori

OCENENÍ AUTORI - LITERÁRNA ČASŤ
OCENENÍ AUTORI - VÝTVARNÁ ČASŤ
VYSTAVUJÚCI AUTORI - LITERÁRNA ČASŤ
VYSTAVUJÚCI AUTORI - VÝTVARNÁ ČASŤ MŠ
VYSTAVUJÚCI AUTORI - VÝTVARNÁ ČASŤ I. stupeň
VYSTAVUJÚCI AUTORI - VÝTVARNÁ ČASŤ II. stupeň
KATALÓG VÝSTAVY
Práce detí zo škôl, ktoré sa zapojili do tohto projektu boli vskutku úžasné. Návšteva tejto výstavy je veľmi osobitá a inšpiratívna. Prezrite si galériu a nechajte sa nabiť energiou, ktorú deti vložili do svojich diel.

Fotogaléria súťažných prác žiakov

Zdroj: Nitralive.sk, KOS - www.kosnr.sk, Foto: Nitralive.sk, Juraj Olšanský