Súčasťou akcie bude prezentácia minulosti nitrianskeho Filmového klubu

V piatok 13. septembra 2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie Kinoklubu Tatra v Štúdiu Tatra na ulici 7. pešieho pluku v Nitre.

Súčasťou večera bude krátka prezentácia minulosti FILMOVÉHO KLUBU v Nitre, ktorý sa stal v priestoroch bývalého kina Tatra vďaka podpore Audiovizuálneho fondu obnoveným kinom digitalizovaným v systéme E-CINEMA, krátke zhodnotenie uplynulej sezóny a hlavne prezentácia plánov do začínajúcej sezóny Starého divadla Karola Spišáka v Nitre a predpremiéra nového slovenského krátkeho animovaného filmu SNEH (16min.) za osobnej účasti režisérky filmu Ivany Šebestovej.

Účelom a cieľom projektu je záchrana a zachovanie kontinuity činnosti artového kina s 22-ročnou tradíciou a neprerušenou prevádzkou v kombinácii s obnovou filmovej činnosti priestorov bývalého kina Tatra, ktoré dnes slúži ako štúdiová divadelná sála. Zo sály Štúdia Tatra sa tak stal multikultúrny priestor, spájajúci rôzne druhy umenia.

Fotogaléria z otvorenia

PROGRAM Kinoklub Tatra do 15.10.2013

Kinoklub Tatra program do 15.10.2013
Kinoklub Tatra program do 15.10.2013


V Nitre v súčasnosti oblasť filmovej ponuky zastupuje jediné komerčné multikino ako súčasť obchodného centra na sídlisku. Pred sto desiatimi rokmi (1903) vzniká prvé kino v Nitre - síce "iba" šiatrové, ale predsa len to bolo dva roky pred otvorením prvého stáleho kina na Slovensku v Bratislave. V roku 1908 boli v Nitre už dve stále kamenné kiná. V rokoch 1920 a 1921 vychádzal v Nitre prvý filmový časopis v slovenčine FILM REVUE. Nitra patrila v 20. rokoch minulého storočia popri Bratislave, Košiciach, či Trenčíne medzi najvýznamnejšie slovenské centrá filmovej kultúry. No a 1. septembra 1929 bolo otvorené ako súčasť Národného a roľníckeho domu nové zvukové kino Tatra. Vo svojich priestoroch na súčasnej ulici 7.pešieho pluku premietalo až do roku 1992. V súčasnosti je priestor bývalého kina využívaný ako Štúdio Tatra a je súčasťou budovy Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.
Zdroj: rb