Ponitrianske múzeum

september 2007 - september 2007:    Život so scénou – František Perger : Scénografická tvorba Františka Pergera – pri príležitosti autorovho jubilea


04.10.2007 - 04.11.2007:    Tvárnenie - výtvarná tvorba Klubu sv. Lukáša v Nitre


10.10.2007 - 04.11.2007:    Československá známková tvorba - výstava československej tvorby známok pri príležitosti Dní českej kultúry v Nitre


november 2007 - november 2007:  Netradičná výstava študentov 3. ročníka katedry muzeológie UKF

 

Slovenské poľnohospodárske múzeum

 
Skanzen – objekty:

Pekáreň (Veľký Biel, 20.st.), Škola 1861 (Divín, 19. st.), Čistička osív (Rimavská Seč, 20.st.), Lisovňa oleja - strojová (Soľ, 20. st.), Lisovňa oleja - klasická-ladová (Žirany 18. st.), Voštinársky záboj (Budikovany, 19. st.), Valcový mlyn (Cakov, 20. st.), Kamenný mlyn (Franková, 19. st.), Stupa na konope - valcová(Rimavská Seč, 20. st.), Stupa na konope - kladivová (Boliarov, 20. st.), Valcha (Liptovský Ondrej 19. st.), Vinohradnícky hajloch (Hontianske Nemce, 19. st.), Včelíny (14 objektov z celého Slovenska, 19.-20. st.), Parná železnica (veľkostatok Želiezovce, 19. st.), Senníky (severné Slovensko, 19. st.), Pálenica (Moravské Lieskové, 20.st.), Salaš (Spišská Belá, 19. st.), Zimná maštaľ (Vyšná Boca, 19. st.)

Expozície:


Poľnohospodárstvo od najstarších čias po stredovek
Poľnohospodárske motívy v umení
Príprava a spracovanie pôdy
Doprava na vidieku
Sejba a zber poľnohospodárskych plodín
Mlatba
Hnacie agregáty, traktory, geple, turbíny, motory
Poľnohospodárske letectvo
Ochrana roľníckej usadlosti proti požiarom

Vývoj potravinárskeho priemyslu:

- vinohradníctvo a vinárstvo
- pivovarníctvo
- liehovarníctvo
- cukrovarníctvo
- konzervárenstvo
- mlynárstvo
- pekárstvo
- olejárstvo
- mäsiarstvo
- mliekárstvo

Remeslá:

- spracovanie ľanu, konope, modrotlač
- debnárstvo, kolárstvo
- kováčstvo
- garbiarstvo