Nitrianska galéria 

Umenie hrou 

Miesto konania výstavy:
Salón, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra

Otvorenie výstavy: 4. 9. 2007
Trvanie výstavy:    4. 9. – 7. 10. 2007
 
Nájsť dôvod ku kresleniu nie je ťažké. Dôvodov je totiž mnoho – potreba, radosť, túžba niečo povedať, niečo dokázať, snaha niečo získať...
Výstava UMENIE HROU predstavuje práce detí ZŠ a ZUŠ, ktoré sú výtvarnými interpretáciami originálnych diel zo zbierok Nitrianskej galérie, a ktoré sú vystavené spoločne s týmito originálnymi dielami. Ako k tomu došlo? A aký bol dôvod?

Na začiatku výstavy bol vzdelávací projekt Umenie hrou určený žiakom II. stupňa základných škôl a žiakom základných umeleckých škôl. Cieľom projektu bolo prostredníctvom interpretácie diel zo zbierok Nitrianskej galérie zoznámiť deti bližšie s konkrétnymi dielami 20. storočia a zároveň tak i so základnými znakmi umenia tejto doby. Projekt kládol dôraz na prepojenie zážitku zo stretnutia s umeleckým dielom a vlastnou tvorivou skúsenosťou jeho interpretovania.

Výstave prác detí v Nitrianskej galérii priamo predchádzala výtvarná súťaž. Deti vedené výtvarnými pedagógmi interpretovali originály diel na základe farebných reprodukcií. Možnosti boli neobmedzené – práce mohli vznikať akoukoľvek technikou, mohlo ísť ako o individuálne diela, tak i o kolektívne projekty a pod. Výstava je vyvrcholením snáh detí a ich učiteľov, vyvrcholením výtvarnej súťaže.

Veríme, že výstava posilní vzťah detí k výtvarnému umeniu i ku galérii, že návšteva galérie, v ktorej sú vystavené ich vlastné diela nebude pre žiakov pasívna, ale naopak bude aktívnym zážitkom: deti budú skúmať originály, podľa ktorých v škole tvorili, uvidia ich v skutočnej veľkosti a farbe a vedľa nich uvidia svoje vlastné diela.

Jesť sa musí 

Miesto konania výstavy:
Reprezentačné sály NG a Galéria mladých / Župné nám. 3, 949 01 Nitra

Otvorenie výstavy: 7. septembra 2007 o 17:00 hod.
Trvanie výstavy: 8. 9. – 21. 10. 2007
Kurátor: Omar Mirza, Barbora Geržová

Fenomén jedla vo výtvarnom umení je síce neustále prítomný, doteraz mu však v kontexte slovenského umenia 20. storočia nebola venovaná samostatná výstava, ktorá by bola zameraná najmä na tvorbu súčasných umelcov. Nitrianska galéria sa preto rozhodla zmapovať túto tému a osloviť široké spektrum výtvarníkov tvoriacich v rôznych médiách.
Výstava ponúka pohľad na umenie, v ktorom bolo použité jedlo buď ako samotný materiál tvorby, alebo je prezentované v jeho najrozmanitejších podobách, formách a spôsoboch konzumácie, ale aj v prenesenej a metaforickej rovine, kde pracuje s ideou potravy a konzumu. Zámerom výstavy však nie je ukázať komplexnú prezentáciu všetkých diel, ktoré súvisia s jedlom, snažili sme sa skôr ponúknuť kurátorský výber najreprezentatívnejších prác a divácky atraktívnu, chutnú a pestrú zmes rôznych umeleckých prístupov k danej téme.
Výstavy sa účastní aj najmladšia generácia slovenských začínajúcich umelcov, čím vzniká priestor na konfrontáciu mladých so staršími generáciami, ktorá je rozšírená o hosťujúcich mladých českých umelcov.
Výstava Jesť sa musí! je inštalovaná v Reprezentačných sálach galérie a v Galérii mladých. Rozčlenená je do niekoľkých tematických celkov, ako napr. „Jedlo ako surovina“, „Jedlo a konzum“, „Jedlo ako metafora“ (so samostatnou podskupinou „Posledná večera“) a nakoniec „Jedlo ako odpad“.

 

Galéria Akcent

Výstava fotografií Borisa Farkaša „Astorka Korzo´90 až 2000".

Vernisáž sa uskutoční v rámci festivalu Divadelná Nitra v sobotu 22.septembra 2007 o 18.00 v malej galérii AKCENT v Nitre (budova Mestského kúpeľa na Kúpeľnej 4).

Výstava potrvá do 22. októbra 2007