A divadelné ocenenia sezóny DOSKY 2009 získali...

Cena za najlepšiu inscenáciu sezóny 2008/2009

Christoph Willibald Gluck: Orfeus a Eurydika
réžia: Mariusz Treliński
Opera Slovenského národného divadla Bratislava


Cena za najlepšiu réžiu sezóny 2008/2009

Roman Polák
Lev Nikolajevič Tolstoj: Anna Kareninová
Činohra Slovenského národného divadla Bratislava


Cena za najlepší ženský herecký výkon sezóny 2008/2009

Jana Oľhová za postavu Sary
Sergi Belbel: Mobil
Mestské divadlo Žilina


Cena za najlepší mužský herecký výkon sezóny 2008/2009

Jevgenij Libezňuk za postavu Lopachina
Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad
Divadlo Andreja Bagara v Nitre


Cena za najlepšiu scénografiu sezóny 2008/2009

Boris Kudlička
Christoph Willibald Gluck: Orfeus a Eurydika
Opera Slovenského národného divadla Bratislava


Cena za najlepší kostým sezóny 2009/2009

Peter Čanecký
Lev Nikolajevič Tolstoj:  Anna Kareninová
Činohra Slovenského národného divadla Bratislava


Cena za najlepšiu scénickú hudbu sezóny 2008/2009

Marián Čekovský
Euripides: Medeia
Činohra Štátneho divadla Košice


Objav sezóny 2008/2009

Kamil Žiška a Zuzana Palenčíková za koncept inscenácie A budeme si šepkať
Slovenské komorné divadlo Martin

Divadelné ocenenia sezóny DOSKY sa od založenia v roku 1996 stali prestížnou cenou odovzdávanou na Slovensku v oblasti divadla. Ceny DOSKY môžu byť udelené za tvorivé činy v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch: činoherné divadlo, opera, muzikál, bábkové divadlo, balet i súčasný tanec. DOSKY sa udeľujú bez ohľadu na štátnu príslušnosť tvorcov za umelecký výkon, ktorý mal premiéru v divadlách na území Slovenska v predchádzajúcej sezóne. Asociácia súčasného divadla, združujúca praktických divadelníkov i teoretikov vedená hercom Richardom Stankem, oslovuje ako spoluvyhlasovateľ ankety každoročne niekoľko desiatok divadelných kritikov, teoretikov a kultúrnych žurnalistov, ktorí zasielajú svoje návrhy na ocenenia v ôsmich kategóriách. Tento rok sa hlasovania v ankete DOSKY zúčastnilo 34 respondentov z Divadelného ústavu, Kabinetu divadla a filmu SAV, VŠMU a iných vysokých škol či kultúrnych publicistov. Mali možnosť navrhnúť tri výkony v každej kategórii. Pri celkovom súčte bodov udelených kritikmi sa rešpektuje poradie nominovaných výkonov: tri body získavajú výkony uvedené na prvom mieste, dva body výkony uvedené na druhom mieste a jeden bod výkony uvedené na treťom mieste. Víťaza určí súčet dosiahnutých bodov.

Vyhlasovatelia ankety:

Asociácia súčasného divadla a Asociácia Divadelná Nitra
Spoluorganizátor:  Divadlo Andreja Bagara Nitra, Štátne divadlo Košice, Slovenské národné divadlo

Ceremoniál sa uskutočňuje s finančným prispením Ministerstva kultúry SR, Esterházy Privatstiftung a Fondu umelca

Autori projektu DOSKY: Silvia Hroncová, René Parák, Zuzana Uličianska
Autor návrhu ceny: Aleš Votava Autor realizácie ceny:  akad. arch. Tomáš Lupták