Ako sme Vás už informovali, Nitra ako jedno z viacerých miest v Európe získala titul Európske mesto športu 2018. O tom, že je to fraška, som sa rozpísal v článku Fraška je dokonaná: Nitra bude v roku 2018 niesť titul Európske mesto športu.

Teraz som sa pozrel na náklady na kandidatúru. Zdôrazňujem, že ide len o položky, ktoré sú dostupné na webstránke mesta www.nitra.sk.

Z celkovej sumy poskytol neznámy sponzor čiastku 7000€ za reklamné práva.

Na stránke mesta som nenašiel zastupiteľstvom schválený materiál, ktorým by poslanci odsúhlasili použitie finančných prostriedkov na kandidatúru. Nižšie nájdete náklady, ktoré považujem za neopodstatnené - Nitra na tento titul jednoducho momentálne nemá a financie malo Mesto Nitra použiť na dôležitejšie účely.

Rovnako som si všimol náklady na webové stránky, o ktorých čítam prvý krát...

Náklady

Poplatok za kandidatúru: 1 800€
Reklamné práva - Európske mesto športu: 7000€
Logo Európske mesto športu: 300€
Poradenstvo a konzultácie: 67€
Faktúra za tlač samolepiek s logom Nitra - kandidát na európske mesto športu: 48€
Za návrh a tlač foldrov - propag. materiál ku kandidatúre na Európske mesto športu 2018: 382,80€
Za banner s logom Nitra - kandidát na Európske mesto športu: 72€
Za zriadenie webovej stránky k EMŠ: 4 200€
Občerstvenie pre delegáciu, Pálenica Jelšovce: 382,20€
Večera pre delegáciu, Castellum café: 268,71€
Za linajkový blok s logom kandidatúry EMŠ: 84€
Za stravovanie pre deleg. ku kandidatúre na EMŠ: 215,20€
Faktúra za výrobu bannerov s logom Nitra - kandidát na EMŠ: 168€
Za tlač brožúrku kandidatúre na EMŠ v SJ a AJ: 666€
Za fotografie na propagáciu kandidatúry Nitry na EMŠ: 100€
Za služby - firemný Webhosting (neobmedzený) - emsnr.sk; - nitrasmart.sk: 121,54€
Za doménu emsnitra.sk, emsnr.sk, nitrasmart.sk: 28,44€

Spolu: 15 903,89€, z toho 8903,89€ Mesto Nitra, 7000€ sponzor


Víťazné logo - Nitra Európske mesto športu 2018

Logo EMŠ NitraZdroj: Nitralive.sk