Budú môcť cyklisti v Nitre používať pešiu zónu na jazdu na bicykli po celý deň? Aktuálne je jazda po pešej zóne zakázaná v čase od 10:00 do 19:00 hod.

Občianska iniciatíva “Rozbicyklujme Nitru!” predložila dňa 23.1.2017 výboru mestskej časti Staré mesto v Nitre na prerokovanie návrh na povolenie jazdy cyklistov na pešiu zónu v Nitre bez časového obmedzenia. Zástupcovia iniciatívy vysvetlili na výbore obšírne svoj zámer a po diskusii s členmi výboru sa im podarilo rozptýliť obavy členov výboru týkajúce sa, okrem iného, hlavne bezpečnosti a zvýšeného počtu cylkistov na pešej zóne. Svoju argumentáciu podložili faktami ako napr. výsledkami prieskumu z prevádzok na pešej zóne, on-line prieskumom medzi obyvateľmi, štatistikami nehodovosti ale aj podpornými listami od nitrianskeho a národného cyklokoordinátora.

Dokument obsahoval aj návrh konkrétneho dopravného značenia a legislatívne zdôvodnenie. Výbor tomuto návrhu vyjadril podporu a návrh v plnom znení schválil.

Ako ďalší krok zástupcovia iniciatívy “Rozbicyklujme Nitru!” predložia návrh na povolenia jazdy cyklistov na mestskom zastupiteľstve v Nitre a prejednajú ho aj so zástupcami dopravného inšpektorátu.

V blízkom čase pripravuje občianska iniciatíva “Rozbicyklujme Nitru!” ďalšie aktivity, ktoré by mali priblížiť tento alternatívny a zelený spôsob dopravy obyvateľom mesta Nitra.

A aktivitách nás informoval Rastislav Janík z iniciatívy.Zdroj: Občianska iniciatíva “Rozbicyklujme Nitru!”